Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020

 

CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ: STRATEGIE DE MANAGEMENT LA
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Cod SIPOCA 109 / Cod MySMIS 120582


 • Acasa
 • Descrierea proiectului
 • Informatii privind evolutia proiectului
 • Lansare proiect
 • Finalizare proiect
 • Principii orizontale
 • Album foto
 • Contact

 • Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Calitate şi Perfomanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui, Cod SIPOCA 109/Cod SMIS 120582, în baza contractului de finanţare nr.46/29.01.2018.
  Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

  Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 29.01.2018 până la data de 28.05.2019.

  Bugetul proiectului este de 609.991,90 lei, din care 597.792,06 lei asistenţa financiară nerambursabilă (518.493,12 lei valoarea cofinanţării Uniunii Europene din FSE şi 79.298,94 lei valoarea finanţării de la bugetul de stat) şi 12.199,84 lei cofinanţarea din partea beneficiarului.

  Obiectivul general al proiectului presupune optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin conformarea calităţii serviciilor publice furnizate de Consiliului Judeţean Vaslui la cerinţele standardului ISO 9001:2015 şi raportarea la managementul performanţei bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC).

  Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

  1. Implementarea sustenabilă a sistemului unitar de management al calităţii şi performanţei, ISO 9001 şi BSC, la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui.
  2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 50 de persoane (personal de conducere şi execuţie din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi factori de decizie la nivel politic) în domeniul managementului calităţii şi al performanţei pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari.

  Principalele activităţi propuse a se derula în cadrul proiectului sunt cele legate:

  • implementarea sustenabilă a sistemului unitar de management al calităţii şi performanţei la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui (ISO 9001:2015 şi Balanced Scorecard);
  • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 50 de persoane din grupul ţintă al proiectului (personal de conducere şi execuţie din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi factori de decizie la nivel politic) prin participarea la programe de formare profesională în domeniul managementului calităţii şi al performanţei şi realizarea unui schimb de experienţă cu o autoritate/entitate publică locală din România.

   Astfel rezultatele propuse la nivel de proiect sunt:

  1. Sistemul de management al calităţii implementat la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui în conformitate cu standardul ISO 9001:2015;
  2. BSC implementat la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui;
  3. Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite la nivelul a 50 de participanţi la sesiunile de instruire şi formare legate legate de domeniul managementului calităţii şi performanţei.