Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5792880
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt examene promovare

NR.4692/03.04.2018

 

ANUNŢ

 

            Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:

  • referent, treapta profesionala I,  -Biroul Relatii cu Publicul si Consilierii din cadrul Directiei Administratiei Publice.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  1. formularul de înscriere;
  2. copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
  3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care promovează.

 

Condiţiile de participare la examen, sunt următoarele:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează;
  • să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

 

Examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

  • dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 12.04.2018;
  • selecţia dosarelor de examen va avea loc în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
  • proba scrisă în data de 20.04.2018, orele 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

 

Bibliografia este anexată la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, 0235.361.089 interior: 113.

 

PREŞEDINTE,

Dumitru BUZATU

13.04.2018 REZULTAT SELECTIE DOSARE

20.04.2018 REZULTAT PROBA SCRISA

20.04.2018 REZULTAT FINAL

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-04-04 (833 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact