Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5793030
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 29 martie 2018

Dispozitia nr. 305/2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Țîru Ilie;

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pricop Ghiorghe;

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”; ANEXA (662 MB)

 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea consiliului județean;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a trei imobile – apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul  042 Vaslui - Negrești - Şofroneşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii al  personalului din cadrul  Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al  personalului din cadrul  Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui,  Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV;

 17. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

 18. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2017;

 19. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2017;

 20. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017. 21. Suplimentari

 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 15/2014 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural judeţean multifuncţional", cu modificările ulterioare ANEXA (1,53 GB)

 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al Comunei Fălciu, Judeţul Vaslui

 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui


Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-03-22 (1293 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact