Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6090370
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi











Anunț consultări cu acționarii CRAV





Nr.   3617 / 15.03.2018

 

ANUNT

 

          UAT  Județul Vaslui,  prin Consiliul Județean Vaslui cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 79 loc. Vaslui, jud. Vaslui în calitate de autoritate publică tutelară – acționar majoritar la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv art. 9 alin. (4) din Anexa nr. 1c “Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări”, organizează consultări cu acționarii, care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al Societății.

         Consultările vor avea loc la sediul autorității publice tutelare, în data de 26.03.2017, ora 10:00.

          Obiectivul consultărilor este punerea în acord a principalelor aşteptări ale autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, cu privire la evoluţia pe următorii patru ani de activitate ai întreprinderii publice, în vederea elaborării documentatiei necesare demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA, pentru mandatul 2018 – 2022.

 

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-03-16 (717 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact