Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802611
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunt examene promovare

Nr. 3627/16.03.2018

 

ANUNŢ

 

          Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul contabilitate – ID 179558;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment buget-finanțe – ID 179574;
 3. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul juridic-contencios si coordonarea consiliilor locale – ID 179576;
 4. consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul administrarea domeniului public si privat al județului, lucrări publice, investiții – ID 179581;
 5. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul dezvoltare locala, management proiecte si informare europeana – ID 179596;
 6. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni – ID 179613.

 

Condițiile de participare. Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului;
 • selecţia dosarelor de concurs/examen va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
 • proba scrisă în data de 17.04.2018, orele 10:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;

 

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.

Bibliografiile sunt atașate prezentului anunț.

Relații suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetățeni, interioare: 218.

 

 

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU

13.04.2018 REZULTATE SELECTIE DOSARE

17.04.2018 REZULTATE PROBA SCRISA

20.04.2018 REZULTATE INTERVIU

23.04.2018 REZULTATE FINALE

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-03-16 (1078 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact