Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6081206
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProgram de finanțare nerambursabilă 2018

RAPORTUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2018


18.07.2018 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general


21.06.2018 Implementare program județean 2018 finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes generalSesiune de informare și clarificări 21 martie 2018

Consiliul Judeţean Vaslui invită miercuri, 21 martie 2018, ora 14:00, la Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare şi clarificări privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, în domeniile cultură, culte, social şi sport.ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru acordare de finanțare nerambursabilă activităților nonprofit
de interes general pentru anul 2018

 

Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2018, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, social și sport pentru anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și ghidurile solicitanților aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate prin HCL nr. 27/27.02.2018, puse la dispoziție pentru consultare pe site-ul instituției www.cjvs.eu.  

 2. Sursa de finanţare a contractelor este bugetul județului Vaslui, în valoare totală de 500.000 lei.

 3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor de finanțare până la data de 15.11.2018.

 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 13.04.2018, ora 16.30.

 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Județean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, parter, 730168, municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.

 6. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 16.04.2018, ora 9.00, Consiliul Județean Vaslui.

 7. Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, în perioada estimativă 16.04.2018 – 09.05.2018.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 42/06.03.2018.


Pachet informativ - DOMENIUL CULTURA ȘI CULTE

Pachet informativ - DOMENIUL SOCIAL

Pachet informativ - DOMENIUL SPORT


Hotarârea nr. 26/27 februarie 2018 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;

Hotarârea nr. 27/27 februarie 2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;


 • ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 • 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

  Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2018-03-09 (3968 citiri)

  [ Inapoi ]

    Acasa Utile Contact