Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Coduri de conduită
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial al judetului · Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4773710
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Achizitii publice - 2018

 • Dispozitia nr. 156/2018 pentru modificarea anexei la Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 182/2016 privind NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)


 • Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2017  Procedura de lucru Achizitii directe C.J. Vaslui


  (ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A : Limită județ Iași - Siliștea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207 E (Oșești), județul Vaslui” Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta -Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii: "Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati Palat Administrativ" Cod CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii, 45262690-4 Renovare a cladirilor degradate, 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : „Servicii verificare tehnica a documentaţiilor aferente obiectivului de investiţie „REGIUNEA NORD - EST - AXA STRATEGICA 4: VASLUI - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BIRLAD - LAZA - CODAIESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ”- (Lot 1 +Lot 2 + Lot 3)

  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați - Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L= 7,650 Km, județul Vaslui”. Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Expertiza Tehnica pentru lucrări aferente închiderii depozitului urban existent Negrești, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui" Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Diriginție șantier pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus - Limită județ Bacău, L=6,630 Km, județul Vaslui„.Cod CPV ; 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

  Click aici pentru detalii.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare (PT+DDE) și execuție - Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58+750, Comuna Todirești, județul Vaslui" Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calitatii conrofm ISO 9001:2015 si servicii de formare profesionala in domeniul mangementului calitatii în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru implementarea instrumentului de management al performantei BSC la nivelul institutiei Consiliului Judetean Vaslui si servicii pentru derularea programului de instruire specifica pentru implementarea BSC în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Mobilier Cod CPV: 3910000-3,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de proiectare si completare a cartii tehnice a constructiei pentru Teatrul „V.I.Popa” Barlad si Muzeul „V.Parvan” Barlad, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu”,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Proiectare si executie lucrari de reparatii capitale la Policlinica Stomatologica - Vaslui,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii realizare și tipărire materiale în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 425, Cod CPV 79823000-9
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare evenimente - conferinţe de presă de deschidere şi închidere în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod proiect SIPOCA 425, Cod CPV 79952000-2; 55520000-1
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare si execuție - Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui" Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 27.07.2018 Adăugat Anunț de atribuire
  Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru dezvoltarea unei aplicații soft pentru gestionarea documentelor specifice sistemului de management al calității (SMC) în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Centrală termică în condensație - CMJ Vaslui
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare si execuție - Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui" Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică:Studiu Topografic pentru obiectivul de investiții: "Proiect Pilot - Sala de sport scolara" din Municipiul Vaslui, Str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui CodCPV: 71351810-4 - Servicii de topografie
  Detalii aici.

 • Având in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziţii publice directe PL 741-02 Rev. 4, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Elaborare Studiu Geotehnic pentru obiectivul de investiţii ”Proiect Pilot - Sală de sport şcolară” din Municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, judeţul Vaslui
  Cod CPV:
  • 45120000-4 - Lucrări de sondaj şi de foraj de recunoaştere
  • 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnică

  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentații cadastrale - Actualizări, dezmembrări la terenuri, clădiri și drumuri județene Lotul 4: Documentații cadastrale, actualizări, dezmembrări și relevee imobile, respectiv Actualizare documentații cadastrale teren și construcții cu relevee la imobilul Școala Specială „Sfânta Ecaterina Huși" și Actualizare documentație cadastrală și dezmembrare la imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 70, Vaslui, Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Ștefan cel Mare nr. 79, CUI 3394171, telelfon 0235/361089, fax 0235/361090, organizează licitație publică în plic închis pentru valorificarea a 25 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe amplasamntul Imobilului ”Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, aflat în domeniul public al județului Vaslui.

  Detalii aici.

 • Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Munlcipiul Vaslui str. Ştefan cel Mare nr. 79, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
  Detalii privind achiziţionarea apartamentelor aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Elaborare expertiza tehnica la Pod Stoisesti pe DJ 244, Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Reparaţie instalaţie termică interioară în incinta Casei Armatei
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Achizitia de echipamente IT şi licenţe informatice aferente în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dotări în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare spectacole teatru educativ pentru copii în cadrul proiectului "Centrul de informare Europe Direct Vaslui". Cod CPV 92312110-5 - Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Calculator desktop cu licență și laptop cu licență Cod CPV: 30213000-5 Computere personale, 30213100-6 Computere portabile
  Detalii aici.

 • Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Munlcipiul Vaslui str. Ştefan cel Mare nr. 79, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
  Detalii privind achiziţionarea apartamentelor aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Mobilier Cod CPV: 3910000-3
  Detalii aici.
 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare evenimente culturale (concurs) în cadrul proiectului "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui" Cod CPV 79952100 - 3 - Servicii de organizare de evenimente culturale
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Produse alimentare si nonalimentare pentru intalnirile cu parintii, pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Scoala te face OM!”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii tiparire mape pentru intalnirile cu parintii, pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Scoala te face OM!”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
  Detalii aici.

 • Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de realizare și montaj panouri de informare și publicitate pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” COD SMIS 2014+106400, 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Mobilier Cod CPV: 3910000-3
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Imprimanta laser monocrom A4, Multifunctional laser monocrom A3, Stick 8 GBCod CPV 30232110-8 Imprimante laser, 30233180-6, Dispozitive de stocare cu memorie flash
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta, Cod CPV 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţii cadastrale cu relevee la Statiile de transfer a deseurilor din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Expertiza Tehnica pentru Statia de pompare ape uzate (SPAU) - Str. Gh. Doja, Moara Grecilor, Municipiul Vaslui Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: "Proiectare si executie deviere si reamplasare in subteran a tronsonului de conducta de distributie in municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, zona Spital de Urgenta Vaslui"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii tipărire materiale promoţionale (pliante, afise, mape) în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA109, Cod CPV 79823000-9.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii organizare evenimente - conferinte de presa de deschidere si inchidere in cadrul proiectului „CALITATE si PERFORMANTA: strategie de management la Consiliul Judetean Vaslui", Cod proiect SIPOCA 109, Cod CPV 79952000-2; 55520000-1
  Detalii aici.

 • Achiziții publice - 2017


  ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-02-23 (1737 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact