Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4717402
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi


Dispozitii 2018

Dispozitia nr. 8/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 18 ianuarie 2018

Dispozitia nr. 9/2018 privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Dispoziţia nr. 11/2017 privind constituirea Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 134/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, în data de 31 ianuarie 2018

Dispozitia nr. 156/2018 pentru modificarea anexei la Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 182/2016 privind NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c), cu modificările ulterioere

Dispoziția nr. 157/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 27 februarie 2018

Dispoziția nr. 199/2018 privind numirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018

Dispozitia nr. 305/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 29 martie 2018

Dispozitia nr. 327/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, în data de 17 aprilie 2018

Dispoziția nr. 328/2018 de aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui

Dispozitia nr. 333/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 26 aprilie 2018

Dispozitia nr. 360/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 16 mai 2018

Dispoziția nr. 375/2018 pentru aprobarea normelor proprii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui

Dispozitia nr. 377/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, în data de 04 iunie 2018

Dispozitia nr. 402/2018 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie 2018

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-01-11 (707 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact