Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922835
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 8/2018

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  8 / 2018
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 18.01.2018, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă pentru anul 2017 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V. I. Popa” Bârlad;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al  personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova;

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 10. Raport asupra finanțării proiectului “JUDO – nu are hotare” derulat de Raionul Soroca, Republica Moldova;

 11. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2017 în cadrul “Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017”, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Dată astăzi, 11.01.2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-01-11 (839 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact