Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704502
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunțuri concursuri 2018

(ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • Consiliul Judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, astfel;

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul Transport Public Judeţean - Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Tehnică - ID 179627;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Managementul Resurselor Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni - ID 179614;
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă determinată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte si Informare Europeană în cadrul Direcției de Dezvoltare si Cooperare
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui amână organizarea examen de promovare în gradul profesional funcție contractuală de execuție, astfel:

  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 1 de vechime, în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Consilierii din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional IA, gradaţia 2 de vechime, în cadrul Compartimentului Redacţional pentru Editarea Monitorului Oficial al Judeţului Vaslui din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 5 de vechime, în cadrul Serviciului Contabilitate -Direcţia Economică.
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează examen de promovare în gradul profesional funcție contractuală de execuție, astfel:

  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 1 de vechime, în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Consilierii din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional IA, gradaţia 2 de vechime, în cadrul Compartimentului Redacţional pentru Editarea Monitorului Oficial al Judeţului Vaslui din cadrul Direcţiei Administraţiei Publice.
  • inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 5 de vechime, în cadrul Serviciului Contabilitate -Direcţia Economică.
  Detalii aici

 •             Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
  • referent, treapta profesionala I,  -Biroul Relatii cu Publicul si Consilierii din cadrul Directiei Administratiei Publice.
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul contabilitate – ID 179558;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment buget-finanțe – ID 179574;
  3. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul juridic-contencios si coordonarea consiliilor locale – ID 179576;
  4. consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul administrarea domeniului public si privat al județului, lucrări publice, investiții – ID 179581;
  5. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul dezvoltare locala, management proiecte si informare europeana – ID 179596;
  6. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul managementul resurselor umane, relații mass-media, informare cetățeni – ID 179613.
  Detalii aici

 • Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul investiții și reabilitare drumuri județene – Direcția Tehnică;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul investiții și reabilitare drumuri județene – Direcția Tehnică;
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
  • inspector de specialitate, grad profesional I - Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor din cadrul Direcției Economice.
  Detalii aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-01-09 (6185 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact