Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026370
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2017 208-245

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2017


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2017: 1-105 106-207 208-245 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 208/16 noiembrie 2017 privind aprobarea dezmembrării imobilului “Teren și construcții << Centru de asistență medico-socială, comuna Codăești >> ”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 209/16 noiembrie 2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri realizate în cadrul proiectelor de investiţii „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui" şi „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui" ;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 210/16 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 105/2007 privind însușirea modificărilor și completărilor la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 211/16 noiembrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2011 privind însușirea propunerilor Comisiei speciale pentru modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui atestat prin H.G. nr. 1361/2001, anexa nr. 1;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 212/16 noiembrie 2017 pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bîrlad și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru implementarea proiectului cu titlul “REGIUNEA NORD - EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 213/16 noiembrie 2017 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Criuleni din Republica Moldova;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 214/16 noiembrie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 215/16 noiembrie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 216/16 noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 217/16 noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 218/16 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 167/2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
Data: 17 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 219/24 noiembrie 2017 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 27 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 220/24 noiembrie 2017 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017.
Data: 27 noiembrie 2017

Hotarârea nr. 221/15 decembrie 2017 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 222/15 decembrie 2017 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 223/15 decembrie 2017 privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 224/15 decembrie 2017 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2018;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 225/15 decembrie 2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico - Socială Băcești și Codăești, pe anul 2018;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 226/15 decembrie 2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2018;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 227/15 decembrie 2017 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2016 - octombrie 2017;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 228/15 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2016 privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru institutiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui, cu completările ulterioare;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 229/15 decembrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 105/2007 privind însusirea modificărilor si completărilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 230/15 decembrie 2017 privind atribuirea contractului: „Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management și Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID” și aprobarea tarifelor aferente activităților specifice serviciului de salubrizare;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 231/15 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului “Calitate și performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 232/15 decembrie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 233/15 decembrie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 234/15 decembrie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 235/15 decembrie 2017 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 236/15 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 237/15 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 238/15 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 239/15 decembrie 2017 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2018;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 240/15 decembrie 2017 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al comunei Codăeşti a terenului în suprafaţă de 257 mp pentru realizarea proiectului "Alimentare cu apă la comuna Codăeşti"
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 241/15 decembrie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 242/15 decembrie 2017 privind promovarea temporară a domnului Buruiană Ioan, în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 243/15 decembrie 2017 privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administratie al Societăţii „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 244/15 decembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
Data: 19 decembrie 2017

Hotarârea nr. 245/15 decembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 174/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
Data: 19 decembrie 2017Hotarâri din 2017: 1-105 106-207 208-245 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-11-17 (2580 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact