Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802594
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 639/2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 639 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 16.11.2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului “Teren și construcții <<Centru de asistență medico-socială, comuna Codăești>>”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 105/2007 privind însușirea modificărilor și completărilor la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2011 privind însușirea propunerilor Comisiei speciale pentru modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui atestat prin H.G. nr. 1361/2001, anexa nr. 1;

 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bîrlad și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru implementarea proiectului cu titlul “REGIUNEA NORD - EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Criuleni din Republica Moldova;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.

Dată astăzi, 09.11.2017

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-11-09 (530 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact