Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802694
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiect pentru românii din Diaspora

Proiect pentru românii din Diaspora

Actualizare 7.12.2017

Cetățenii interesați și organizațiile care au activități dedicate românilor din Diaspora sunt invitați în data de 14 decembrie 2017, ora 11, la Consiliul Județean Vaslui, Sala Ștefan cel Mare (etaj 1), pentru a participa la campaniile de informare și promovare ale proiectului cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”.


Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni în beneficiul membrilor fondatori: Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Județean Suceava, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Bacău și al persoanelor care au reședința în mediul rural sau urban în Regiunea Nord-Est, care intenționează să inițieze o afacere în mediul urban și fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimile 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă.


OBIECTIVUL PROIECTULUI îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est de către persoane aflate în Diaspora.

BUGETUL total al proiectului este de 8.417.475,52 lei, din care vor fi finanțate 30 de firme nou înființate cu aproximativ 40.000 euro/firmă (minimum 2 firme în fiecare județ, inclusiv județul Vaslui).


GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din 250 de persoane ce îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 2. își au reședinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord-Est (minimum 20 de persoane din fiecare județ, inclusiv județul Vaslui);
 3. au vârsta de minimum 18 ani;
 4. au cetățenie română;
 5. fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni pâna la momentul înscrierii;
 6. demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau
  - demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,
  - demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

 

Calendar estimativ al activităților:

 • octombrie 2017 – ianuarie 2018: informare și selecția grupului-țintă;
 • februarie – iunie 2018: derularea cursurilor de formare antreprenorială;
 • martie – august 2018: organizarea concursului de selecție a planurilor de afaceri;
 • septembrie 2018 – august 2020: înființarea, finanțarea și dezvoltarea firmelor nou create.

 

Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, solicitantul și partenerii vor derula, în Vaslui, campanii de informare și promovare, prin organizarea de întâlniri cu cetățenii și organizațiile care au activități dedicate românilor din Diaspora. Locațiile și datele evenimentelor vor fi anunțate în timp util pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-10-24 (1547 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact