Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318201
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Personalitati

Judetul Vaslui
Galeria personalitãtilor

Județul Vaslui a dat României personalitãți de seamã din toate domeniile: lideri, oameni de litere, artiști, oameni de științã. Nu mai puțin de 39 de academicieni români își leagã numele de județul Vaslui. În continuare veți putea descoperi unele dintre cele mai cunoscute personalitãți din istoria și cultura României.

Dimitrie Cantemir (1673–1723) a fost unul dintre cei mai strãluciți reprezentanți ai culturii românești. Spirit enciclopedic, cunoscãtor a peste zece limbi strãine, scriitor, filozof, istoric, geograf, arhitect, muzician, etnograf și folclorist, Cantemir a aparținut mai multor culturi, deoarece a scris în românã, greacã, latinã, turcã, rusã. Fiu al domnitorului Constantin Cantemir, s-a simțit mereu legat de ținutul Fãlciului, din județul Vaslui, pe care l-a evocat adesea în scrierile sale. O mare parte a vieții a petrecut-o ca ostatec la Constantinopol, prilej de a se instrui și a crea într-un mediu dominat de interculturalitate, unde Orientul si Occidentul, reprezentate de diplomații cu care Cantemir era prieten, își dãdeau mâna. Domnitor al Moldovei pentru o scurtã perioadã (noiembrie 1710 – iulie 1711), a încercat sã obținã independența țãrii fațã de Înalta Poartã, dar a fost înfrânt la Stãnilești, în pofida ajutorului militar primit de la țarul Petru cel Mare. S-a refugiat în Rusia, unde și-a continuat opera științificã și unde a ocupat importante demnitãți.
Recunoasterea europeanã a meritelor sale a fost consfintitã la 11 iunie 1714, când Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin, realizând în felul acesta un prim pas al integrãrii noastre culturale în Europa. Dintre numeroasele sale lucrãri amintim: „Descriptio Moldaviae“ si „Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor“.
Alexandru Ioan Cuza (1820–1873) s-a nãscut la Bârlad si a fost primul domnitor al Principatelor Unite, Moldova si Muntenia. Dupã studii la Paris, Cuza s-a întors în tarã si a îmbrãtisat cariera militarã, remarcându-se în evenimentele de la 1848 si în lupta pentru Unire. A fost ales Domnitor al Moldovei la 5 ianuarie 1859 si al Munteniei la 24 ianuarie 1859, sãvârsind astfel Unirea Principatelor printr-o dublã alegere. În aceastã calitate, a întreprins importante mãsuri pe plan intern: împroprietãrirea tãranilor, reorganizarea armatei, a administratiei, a învãtãmântului. S-a bucurat de o mare simpatie popularã, dar a fost silit sã abdice în urma unui complot. A murit în exil, la Heildelberg.
Elena Cuza (1825–1902) Doamnã a României, sotia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, femeie cu educatie aleasã, s-a remarcat în epocã prin generozitatea si dãruirea sa sufleteascã iesite din comun. S-a nãscut la Solesti, sat vasluian aflat în proprietatea familiei sale, ramurã a cunoscutei familii Rosetti. A înfiintat o serie de asezãminte pentru orfani, numite „Aziluri Elena Doamna“, în care au fost primiti si copii de alte nationalitãti decât cea românã.
Mihail Kogãlniceanu (1817–1891) Mare om politic, orator neîntrecut, istoric, scriitor. S-a nãscut la Iasi dar a petrecut mare parte a copilãriei sale la mosia pãrintilor din satul Râpi, din judetul Vaslui, sat care astãzi îi poartã numele. Cariera sa politicã s-a împletit cu cea literarã. A jucat un rol major în Unirea Principatelor, a fost prim-ministru în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, ministru de Externe (1877), ministru plenipotentiar al României la Paris, senator si deputat de Fãlciu. Pe lângã opere istorice a creat si prozã, a fost la un moment dat si director al Teatrului National din Iasi, alãturi de Vasile Alecsandri si Constantin Negruzzi.
Elena Farago
Vasile Pârvan
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Elena Farago (1878–1954) scriitoare nãscutã la Bârlad. Creatia sa este dominatã de sentimente umaniste, de compasiune pentru suferintele altora. Dintre volumele sale, mentionãm: „Soapte din umbrã“, „Din taina vechilor rãspântii“, „Soaptele amurgului“. A scris un numãr apreciabil de cãrti pentru copii.
Vasile Pârvan (1882–1927) istoric, academician, nãscut în judetul Bacãu, si-a legat numele de Bârlad, adevãrata sa patrie spiritualã, locul unde s-au constituit premisele sale intelectuale. Interesul sãu pentru arheologie, istorie si filologie clasicã s-au desteptat tot aici, la liceul Codreanu. O parte din activitatea sa s-a desfãsurat în Italia, unde a fost numit director al Scolii Române de la Roma. Membru al unor organisme internationale, al unor societãti de istorie din Germania si Italia, a devenit, în 1913, la numai 31 de ani, membru plin al Academiei Române.
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965) nãscut la Bârlad, om politic al epocii comuniste. A dus o sustinutã activitate în cadrul Partidului Comunist Român, începând din 1930. A fost închis în închisori si lagãre, de unde a evadat si a participat la organizarea loviturii de stat de la 23 august 1944. Ulterior, a devenit secretar general al Partidului Muncitoresc Român. Cu un comportament slugarnic fatã de Stalin, Gheorghiu-Dej a ajuns treptat sã ducã o luptã surdã si subteranã pentru a obtine o anumitã independentã fatã de rusi. Posibilã victimã a KGB, Gheorghe Gheorghiu-Dej se bucura la moartea sa, în 1965, de o relativã popularitate, în pofida crimelor sãvârsite de regimul sãu. Succesorul lui a fost Nicolae Ceausescu.
Gheorge Focsa (1903–1995) s-a nãscut la Suletea, în judetul Vaslui si a urmat Liceul „Cuza-Vodã“ din Husi. A fost etnograf cu merite deosebite în fundamentarea teoreticã si realizãrile practice ale muzeografiei românesti. Timp de 30 de ani a condus Muzeul Satului din Bucuresti.
Alexandru Philippide (1855–1933) lingvist, academician, nãscut la Bârlad într-o familie de vechi intelectuali. A fost profesor universitar la Iasi, publicist, colaborator la cele mai importante reviste culturale ale vremii. Membru al Academiei Române, cea mai importantã lucrare a sa este „Originea românilor“.
Emil Racovitã (1866–1947) biolog, academician, nãscut la Iasi, a fost legat în permanentã de satul Sorãnesti, din Vaslui, unde se afla mosia pãrintilor sãi de neam domnesc. A studiat la Iasi si la Paris, a lucrat la laboratorul de biologie marinã din Lacaze si a participat la expeditia stiintificã internationalã din Antarctica, „Belgica“ (1897–1899), în calitate de naturalist. A pus bazele unei noi stiinte, biospeologia, a organizat la Cluj Universitatea româneascã, al cãrei prim rector a si fost si a înfiintat un Institut de speologie. A fost membru al Academiei Române si al unor societãti stiintifice din strãinãtate.
Alexandru Philippide
Emil Racovitã
Theodor Rosetti

Theodor Rosetti (1837–1923) om politic, academician, licentiat în drept, nãscut la Solesti, a fost fratele Elenei Cuza. Dupã studii la Liov, Viena si Paris a fãcut carierã în magistraturã, a fost prefect de Vaslui, ministru, presedinte al Consiliului de ministri (1888-1889), guvernator al Bãncii Nationale, membru al Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga. A fost totodatã fondator al „Junimii“, autor de eseuri apãrute în „Convorbiri literare“, membru al Academiei Române.
Valentin Silvestru (1924–1996) scriitor, nãscut la Rebricea, în județul Vaslui, a fãcut liceul la Iași, a studiat arhitectura, matematicile și literele la București. A avut o foarte bogatã activitate publicisticã, a lucrat în teatru și cinematografie, ocupând funcții de decizie și desfãșurând și activitãți didactice. A inițiat Festivalul umorului de la Vaslui.
Constantin Tãnase (1880–1945) actor, creatorul teatrului românesc de revistã, s-a nãscut la Vaslui și a absolvit Conservatorul din București. În 1919 a înființat teatrul de revistã „Cãrãbuș“, care îi va aduce o meritatã faimã naționalã și chiar europeanã, prin spectacolele pline de umor și foarte critice la adresa realitãților vremii.
Nicolae Tonitza (1886–1940) pictor, nãscut la Bârlad, cu studii de arte plastice la Iași, Paris și Munchen, unde are și debutul expozițional. Lucrãrile lui au fost expuse la București, Paris, Veneția, Barcelona, Haga și Bruxelles. Sunt memorabile portretele sale de copii.
Valentin Silvestru
Constantin Tãnase
Nicolae Tonitza
Alexandru Vlahuțã
Dimitrie Bagdasar
Ștefan Procopiu
Alexandru Vlahuțã (1858–1919) scriitor, academician, nãscut la Pleșești, sat vasluian care astãzi îi poartã numele, a fost în primul rând un umanist, atașat valorilor naționale și perene. Pentru el, satul reprezenta singura oazã de liniște și de echilibru moral într-o lume supusã unor transformãri de o mare violențã, iar țãrãnimea – singura clasã pozitivã din România. În viața culturalã s-a remar-cat prin prețuirea operei lui Eminescu, fiind primul care a avut curajul sã afirme cã acesta îl depașește cu mult, din punct de vedere al creației literare, pe Vasile Alecsandri. Lucrarea sa de referințã rãmâne „România pitoreascã“.
Dimitrie Bagdasar (1893–1946) medic, academician, originar din Roșiești, Vaslui, a studiat medicina la București și în SUA, unde s-a specializat în chirur-gia sistemului nervos. A realizat una dintre primele operații din lume în acest domeniu, împreunã cu academicianul Clerexe. Întors în țarã, s-a stabilit la București, unde a creat o adevãratã școalã de neurochirurgie și a fãcut operații strãlucite comentate de presa vremii, atât în țarã cât și în strãinãtate. A fost ministru al Sãnãtãții, profesor universitar, autor de studii de specialitate, membru al Academiei Române. Nepoata sa, Maria, s-a cãsãtorit cu scriitorul american Saul Bellow, laureat al Premiului Nobel.
Nicolae Milescu Spãtaru (1636–1708) cãrturar, nãscut la Milești, sat dispãrut de lângã Fereștii de astãzi. Tatãl sãu, probabil de origine aromânã, și-a luat numele dupã moșia soției. Milescu a fãcut studii serioase la Iași și la Școala Patriarhiei din Constantinopol, stãpânind mai multe limbi strãine, ca: latina, greaca veche și nouã, slavona, rusa, probabil franceza. Ca reprezentant al lui Gheorghe Ștefan a vizitat mai multe capitale europene, între care Stockholm și Paris. În urma unui conflict cu Ștefãnițã Vodã a fost „însemnat la nas“, iar apoi a pãrãsit Moldova. Stabilindu-se pânã la urmã în Rusia, a primit o serie de demnitãți în stat și a fost desemnat pentru misiuni diplomatice, cea mai importantã fiind în China. S-a bucurat de protecția și prețuirea țarului Petru I. Prima sa lucrare este și prima noastrã deschidere culturalã cãtre Europa. Aflat la Stockholm, vrând sã-i explice ambasadorului Franței unele aspecte ale ortodoxiei, Milescu Spãtaru a scris „Enchiridian manual“ sau „Steaua rãsãritului strãlucind în Occident“. În domeniul teologiei a publicat câteva mici lucrãri, dar cea mai importantã contribuție va rãmâne traducerea Vechiului Testament care a stat la baza tipãririi Bibliei de la București a lui Șerban Cantacuzino din 1688. Alte douã lucrãri de mare importanțã sunt „Jurnal de cãlãtorie în China“ și „Descrierea Chinei“, unde întâlnim observații minuțioase, pertinente, asupra poporului și civilizației chineze, dar și asupra altor populații întâlnite în drumul sãu.
Victor Ion Popa (1895–1946) Scriitor nãscut la Bârlad, V.I. Popa s-a simțit foarte legat de satul pãrinților sãi, Dodești. A urmat liceul la Iași, perioadã în care a început sã joace mici roluri pe scena Naționalului. Foarte timpuriu a început colaborãri în presã, cu versuri, prozã, caricaturi. A fãcut studii de Drept și Conservator, însã le-a întrerupt din cauza rãzboiului. Activitatea sa a fost diversã, de la șef mașinist la teatru pânã la profesor la Academia de artã cinematograficã. A participat la investigațiile sociologice ale echipelor Gusti, între altele, cu monografia satului Dodești. A scris la început versuri, care au fost publicate postum. A publicat romane, printre care „Floare de oțel“, „Velerim și Veler Doamne“, „Sfârleazã cu fofeazã“, și a scris piese de teatru de mare succes: „Ciuta“, „Mușcata din fereastrã“, „Plata birului“, „Tache, Ianche și Cadâr“.
Ștefan Procopiu (1890–1972) Fizician, nãscut la Bârlad. Și-a fãcut studiile la Facultatea de Științe din Iași, iar ulterior, ca asistent universitar, a calculat valoarea magnetarului teoretic, cunoscut mai târziu sub denumirea „magnetarul Bohr-Procopiu“. În 1924, a devenit doctor în fizicã la Paris. A îmbinat în permanențã activitatea didacticã și teoreticã cu experimentul științific. Procopiu a fost de douã ori nominalizat pentru Premiul Nobel. A fost și membru al Academiei Române.

Pentru a demonstra cã personalitãțile vasluiene nu sunt doar cele din cãrțile de istorie și cã talentul nu moare, vã prezentãm douã tinere ale acestor vremuri, a cãror faimã a depãșit cu mult granițele României. Cine nu a auzit de Andreea Rãducan, una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, sau de Alexandra Nechita, copilul-minune al picturii, numitã și „micuța Picasso“? Nu toatã lumea știe însã cã aceste douã fete s-au nãscut la Bârlad și, respectiv, Vaslui.

Cotatã printre cei mai mari artiști în viațã, Alexandra Nechita s-a nãscut în august 1985, în orașul Vaslui, la trei luni dupã ce tatãl ei fugise în SUA. Alexandra și mama sa au reușit sã i se alãture un an și jumãtate mai târziu, când au primit aprobarea sã plece la Los Angeles. De micã, fetița a dovedit un talent deosebit la desen. Picturile ei abstracte, în care se îmbinã cubismul caracteristic operei lui Picasso cu culorile vii ale lui Matisse, au încântat criticii de artã, precum și numeroasele personalitãți ale lumii (regina Angliei, împãratul Japoniei) care i-au cumpãrat tablourile. Alexandra a devenit celebrã la vârsta de nouã ani, când a fost descoperitã de un agent, care-i vãzuse picturile expuse într-o librãrie. În cartea sa „Outside the Lines“, publicatã în 1996, Alexandra povestește cu emoție și duioșie momentele petrecute cu bunicii ei, la țarã, în județul Vaslui, unde aceștia au o gospodãrie și o vie. În amintirea vacanței petrecute în România, în 1994, ea a pictat pânza „Vara în Europa“ și a afirmat „am fost atât de plinã de bucurie în România, încât n-am vrut sã plec“. Deși a primit o ofertã de 350.000 de dolari pentru acest tablou, Alexandra nu l-a vândut, pentru cã îi este mult prea drag.
Andreea Rãducan este nãscutã la Bârlad, în septembrie 1983. A început cursurile de gimnasticã la vârsta de patru ani, dupã ce tatãl ei a observat cã fetița încerca sã le imite pe Lavinia Miloșovici și Gina Gogean, aflate pe atunci printre cele mai bune din lume. Dând dovadã de talent, dar și de multã perseverențã, micuța Andreea s-a impus în lumea gimnasticii, câștigând numeroase medalii la competițiile internaționale. Numele Andreei Rãducan este legat de câștigarea medaliei de aur, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, și pierderea ei, câteva zile mai târziu, din cauza descoperirii în sânge, la testul antidoping, a unei substanțe interzise, pseudoefedrina. Întreaga lume a fost impresionatã de povestea fetei de 17 ani, care, la indicația medicului echipei, luase Nurofen (medicament ce conține pseudoefedrinã) pentru a scãpa de o durere de cap. Deși a pierdut medalia de aur, pentru mulți iubitori ai gimnasticii, Andreea a rãmas adevãrata campioanã a Jocurilor Olimpice din 2000. Rãducan s-a retras din gimnasticã în 2002. Îi place sã-și viziteze bunicii, la țarã, însã nu poate suporta obiceiurile de sacrificare a animalelor.

Download versiune pdf

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-11-16 (14602 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact