Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5649874
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Proiecte de hotărâri - 22 septembrie 2017

Dispozitia nr. 591/2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 87 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului Spitalul Județean de Urgență Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 273/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017, cu modificările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui”; - ANEXA nr. 1 (73 MB)

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliul Județean Vaslui prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație şi Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.


 14. Suplimentari

 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui si a masurilor educative care se vor implementa in judetul Vaslui in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2017-2018.

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-09-15 (1253 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact