Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802470
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 565/2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 565/2017

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

 

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

 D I S P U N:

 Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 25.08.2017, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

  3. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui;  

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare dintre Consiliul Judeţean Vaslui, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui-Centru cultural județean multifuncțional“;

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate special, pe traseul cod.002 Huși-Fălciu.

Dată astăzi, 18.08.2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

  

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-08-18 (770 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact