Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704412
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2007 116-176

Hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui- 2007


Pentru vizualizarea continutului hotararilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotărâri 1-115 116-176 ; ARHIVA
Hotarârea nr. 116/ 16 octombrie 2007 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judetean Vaslui şi Consiliul judetean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iasi-Vaslui”
Data: 16 octombrie 2007

Hotarârea nr. 117/ 16 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
Data: 16 octombrie 2007

Hotarârea nr. 118/ 16 octombrie 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi - Vaslui”
Data: 16 octombrie 2007

Hotarârea nr. 119/ 16 octombrie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici şi a cotei pãrţi a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui
Data: 16 octombrie 2007

Hotarârea nr. 120/ 16 octombrie 2007 privind aprobarea aderãrii Consiliului judeţean Vaslui la Asociaţia „ALTERNET”
Data: 16 octombrie 2007

Hotarârea nr. 121/ 16 octombrie 2007 privind aprobarea susţinerii şi cofinanţãrii proiectului „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bîrlad, judeţul Vaslui”
Data: 16 octombrie 2007

Hotarârea nr. 122/ 31 octombrie 2007 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 123/ 31 octombrie 2007 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2007;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 124/ 31 octombrie 2007 privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiazã în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 125/ 31 octombrie 2007 privind modificarea poziţiilor nr.29, 54 şi 87 din anexa nr.3 la Hotãrârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unitãţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 126/ 31 octombrie 2007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de asistenţã medico-socialã Bãceşti;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 127/ 31 octombrie 2007 privind eliberarea, cu acordul pãrţilor, a doamnei Poamã Elena din funcţia de director al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 128/ 31 octombrie 2007 privind numirea doamnei Poamã Elena în funcţia de director adjunct al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 129/ 31 octombrie 2007 privind desemnarea domnului Corneliu Bichineţ, Preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui, pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la Forumul Cooperãrii Descentralizate de la Nantes-Franţa;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 130/ 31 octombrie 2007 privind modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului judeţean Vaslui nr.115/2007 privind transmiterea imobilului – teren şi clãdiri, proprietate publicã a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Centrului de asistenţã medico–socialã Bãceşti;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 131/ 31 octombrie 2007 privind cofinanţarea Programului „Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor de învãţãmânt afectate de fenomenele meteorologice majore – inundaţii în aprilie-august 2005”;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 132/ 31 octombrie 2007 privind aprobarea ,,Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ce se vor realiza pe drumurile judeţene din bugetul local al judeţului Vaslui pe anii 2007-2013”;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 133/ 31 octombrie 2007 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic, aferentã obiectivului de investiţii “Consolidare corp C Spitalul judeţean Vs”;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 134/ 31 octombrie 2007 privind solicitarea trecerii imobilului “Palatul administrativ”, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.79, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
Data: 31 octombrie 2007

Hotarârea nr. 135/ 30 noiembrie 2007 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 136/ 30 noiembrie 2007 privind rectificarea a V-a a bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2007;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 137/ 30 noiembrie 2007 privind repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale, alocatã suplimentar din bugetul de stat, pe anul 2007;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 138/ 30 noiembrie 2007 privind asocierea judetului Vaslui la constituirea la nivel regional, a Asociatiei de dezvoltare inter-comunitarã EURONEST - A.D.I.E.;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 139/ 30 noiembrie 2007 privind aprobarea realizãrii proiectului „Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunãtãtirea capacitãtii si calitãtii sistemului de interventie în situatii de urgentã si pentru acordarea asistentei medicale de urgentã si a primului ajutor calificat” si a contributiei financiare privind co-finantarea proiectului;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 140/ 30 noiembrie 2007 privind completarea Regulamentului de ordine interioarã al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui, aprobat prin Hotãrârea nr.55/2004;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 141/ 30 noiembrie 2007 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui si al institutiilor publice din subordine, pentru anul 2008;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 142/ 30 noiembrie 2007 privind stabilirea criteriilor si conditiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 143/ 30 noiembrie 2007 privind înfiintarea „Centrului de zi pentru copilul cu dizabilitãti” Negresti, fãrã personalitate juridicã, în structura Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 144/ 30 noiembrie 2007 privind modificarea organigramei, a numãrului de posturi si statului de functii ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 145/ 30 noiembrie 2007 privind aprobarea încheierii Conventiei de colaborare între Reprezentanta UNICEF în România si Consiliul judetean Vaslui;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 146/ 30 noiembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 147/ 30 noiembrie 2007 privind încadrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad în categoria institutiilor de spectacole de repertoriu, aprobarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 148/ 30 noiembrie 2007 privind transmiterea unor spatii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publicã a judetului si în administrarea Consiliul judetean Vaslui în administrarea Inspecto- ratului de Politie al judetului Vaslui, ca sediu pentru Biroul Anticoruptie Vaslui;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 149/ 30 noiembrie 2007 privind transmiterea spatiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Piata Independentei nr.1, proprietate publicã a judetului Vaslui, din administrarea Consiliului judetean Vaslui în administrarea Muzeului judetean „stefan cel Mare” Vaslui;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 150/ 30 noiembrie 2007 privind propunerea de încadrare a sectorului de drum judetean DJ 242: Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Grivita – limitã judetul Galati (Bãlãbãnesti), km 0+000 - 9+140, în categoria drumurilor nationale;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 151/ 30 noiembrie 2007 privind exonerarea arendasului de la plata pretului, respectiv a arendei pentru suprafata de 20,0 ha teren arabil, proprietate publicã a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean Vaslui, amplasat pe teritoriul comunei Rosiesti;
Data: 30 noiembrie 2007

Hotarârea nr. 152/ 18 decembrie 2007 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 153/ 18 decembrie 2007 privind rectificarea a VI-a a bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2007;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 154/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 244 B Cretestii de Sus - Murgeni km 0+000 - km 55+780” si a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 155/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 244 B Cretestii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780”;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 156/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi – Coropceni (DN 24)” si a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 157/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi – Coropceni (DN 24)”;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 158/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judetean Vaslui si Consiliul judetean Iasi pentru realizarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi – Coropceni (DN 24)”;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 159/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a cotei pãrti a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244D Husi – Coropceni (DN 24)”, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Vaslui;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 160/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea cofinantãrii proiectului „Viziuni Comune”;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 161/ 18 decembrie 2007 privind aprobarea cofinantãrii proiectului „Arta traditionalã - mijloc de dezvoltare economicã”;
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 162/ 18 decembrie 2007 pentru modificarea art.2 din Hotãrârea Consiliului judetean Vaslui nr.13/2007 privind aprobarea participãrii Consiliului judetean Vaslui, ca partener, la realizarea proiectului „O scoalã pentru toti si pentru fiecare”.
Data: 18 decembrie 2007

Hotarârea nr. 163/ 28 decembrie 2007 privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenta Consiliului judetean Vaslui pentru anul 2008;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 164/ 28 decembrie 2007 privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor si autorizatiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judetean pe anul 2008;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 165/ 28 decembrie 2007 privind stabilirea contributiei persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe perioada internãrii în Centrul de asistentã medico-socialã Bãcesti;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 166/ 28 decembrie 2007 privind stabilirea cuantumului contributiei lunare de întretinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cãmine si/sau de sustinãtorii legali, pe anul 2008;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 167/ 28 decembrie 2007 privind stabilirea costului mediu lunar de întretinere în centre rezidentiale pentru persoane cu handicap, pentru anul 2008;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 168/ 28 decembrie 2007 privind aprobarea baremelor minime de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice minime de cheltuieli pentru cazarmament pentru copiii si tinerii ocrotiti de serviciul public specializat pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si pentru copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 169/ 28 decembrie 2007 privind transformarea unei functii publice de executie din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 170/ 28 decembrie 2007 privind transformarea unui post de executie de bibliotecar gradul profesional debutant în bibliotecar gradul profesional II din cadrul Bibliotecii judetene „N. M. Spãtarul Vaslui”;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 171/ 28 decembrie 2007 privind transformarea unei functii publice de executie din referent clasa III, grad profesional debutant în referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Vaslui;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 172/ 28 decembrie 2007 privind reluarea activitãtii ca urmare a încetãrii suspendãrii contractului individual de muncã din initiativa doamnei Pop Rodica, director al Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Vaslui;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 173/ 28 decembrie 2007 privind preluarea Centrului de asistentã medico-socialã Codãesti în responsabilitatea administrativã si financiarã a Consiliului judetean Vaslui;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 174/ 28 decembrie 2007 privind modificarea Hotãrârii Consiliului judetean Vaslui nr. 48/2005 privind înfiintarea Observatorului judetean pentru drepturile copilului Vaslui, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 175/ 28 decembrie 2007 prin care se ia act de încheierea Contractului/Acord colectiv de muncã încheiat între presedintele Consiliului judetean Vaslui, în calitate de angajator si Sindicatul salariatilor din administratia publicã localã din cadrul Consiliului judetean Vaslui;
Data: 28 decembrie 2007

Hotarârea nr. 176/ 28 decembrie 2007 privind numirea domnului Bichinet Gelu Voicu în functia de director al Bibliotecii jud. "N.M. Spãtarul” Vaslui.
Data: 28 decembrie 2007


Hotărâri 1-115 116-176 ; ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-11-08 (4437 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact