Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5922861
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProiecte de hotărâri - 27 iulie 2017

Dispozitia nr. 431/2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017 - 30.06.2017;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu completările ulterioare;

 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog la nivelul județului Vaslui în perioada 2017-2020;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Ministerul Turismului;

 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea promovării temporare a domnului VIERU IULIAN, în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.


 19. Suplimentari
 20. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a promovării temporare şi delegarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian

 21. Proiect de hotărâre privind licitația publică în plic închis a 321 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentuș Imobilului 1563, aflat în domeniul public al județului Vaslui

 22. Decizia nr. 17/07.07.2017 și Procesul verbal de constatare încheiate în urma misiunii de audit financiar efectuată de Camera de Conturi Vaslui

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-07-20 (2812 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact