Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704268
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2017 106-207

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2017


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2017: 1-105 106-207 208-245 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 106/23 iunie 2017 privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 107/23 iunie 2017 privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 108/23 iunie 2017 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu completările ulterioare;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 109/23 iunie 2017 privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2016;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 110/23 iunie 2017 privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Vetrișoaia, Județul Vaslui;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 111/23 iunie 2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 112/23 iunie 2017 pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bîrlad și Județul Vaslui pentru implementarea proiectului cu titlul “REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 113/23 iunie 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.81/2017 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 114/23 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 115/23 iunie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bîrlad;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 116/23 iunie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bogești;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 117/23 iunie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copilul cu Handicap Fălciu;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 118/23 iunie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți – Huși;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 119/23 iunie 2017 privind înființarea Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie Vaslui din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 120/23 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 121/23 iunie 2017 privind acordarea unui sprijin financiar BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ŞAPTEA - CONFERINŢA MOLDOVA;
Data: 27 iunie 2017

Hotarârea nr. 122/05 iulie 2017 privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
Data: 06 iulie 2017

Hotarârea nr. 123/05 iulie 2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 06 iulie 2017

Hotarârea nr. 124/05 iulie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
Data: 06 iulie 2017

Hotarârea nr. 125/05 iulie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect.
Data:06 iulie 2017

Hotarârea nr. 126/27 iulie 2017 privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 127/27 iulie 2017 privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 128/27 iulie 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017 - 30.06.2017;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 129/27 iulie 2017 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu completările ulterioare;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 130/27 iulie 2017 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 131/27 iulie 2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 132/27 iulie 2017 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog la nivelul județului Vaslui în perioada 2017-2020;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 133/27 iulie 2017 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 134/27 iulie 2017 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Ministerul Turismului;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 135/27 iulie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 136/27 iulie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 137/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională "Administrație" din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 138/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 139/27 iulie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 140/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 141/27 iulie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare;
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 142/27 iulie 2017 privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 143/27 iulie 2017 privind încetarea de drept a promovării temporare şi delegarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian
Data:28 iulie 2017

Hotarârea nr. 144/27 iulie 2017 privind licitația publică în plic închis a 321 mc de masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul Imobilului 1563, aflat în domeniul public al județului Vaslui.
Data: 28 iulie 2017

Hotarârea nr. 145/01 august 2017 privind înființarea și componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 02 august 2017

Hotarârea nr. 146/01 august 2017 privind promovarea temporară a domnului VIERU IULIAN în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui pe o perioadă de 3 luni.
Data: 02 august 2017

Hotarârea nr. 147/25 august 2017 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 148/25 august 2017 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 149/25 august 2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 150/25 august 2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 151/25 august 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 152/25 august 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 153/25 august 2017 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare dintre Consiliul Judeţean Vaslui, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 154/25 august 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui-Centru cultural județean multifuncțional“;
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 155/25 august 2017 privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate special, pe traseul cod.002 Huși-Fălciu.
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 156/25 august 2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 157/25 august 2017 privind aprobarea participării domnului Mariciuc Vasile, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, la „Forumul Economic de la Krynica, Polonia"
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 158/25 august 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan" Bârlad
Data: 28 august 2017

Hotarârea nr. 159/18 septembrie 2017 privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 19 septembrie 2017

Hotarârea nr. 160/18 septembrie 2017 pentru modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională "Administrație" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Data: 19 septembrie 2017

Hotarârea nr. 161/22 septembrie 2017 privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 162/22 septembrie 2017 privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 87 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului Spitalul Județean de Urgență Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 163/22 septembrie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 164/22 septembrie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 165/22 septembrie 2017 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 166/22 septembrie 2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 167/22 septembrie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 168/22 septembrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 273/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017, cu modificările ulterioare;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 169/22 septembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui”;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 170/22 septembrie 2017 privind aprobarea încheierii Convenției dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Consiliul Județean Vaslui prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 171/22 septembrie 2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație şi Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 172/22 septembrie 2017 pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui si a masurilor educative care se vor implementa in judetul Vaslui in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2017-2018.
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 173/22 septembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 174/22 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
Data: 26 septembrie 2017

Hotarârea nr. 175/16 octombrie 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 18 octombrie 2017

Hotarârea nr. 176/16 octombrie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare;
Data: 18 octombrie 2017

Hotarârea nr. 177/16 octombrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD - LAZA - CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) " și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Data: 18 octombrie 2017

Hotarârea nr. 178/16 octombrie 2017 pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala teritorială de îmbunătățiri funciare Moldova Sud – Unitatea de Administrare Vaslui și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru implementarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
Data: 18 octombrie 2017

Hotarârea nr. 179/16 octombrie 2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
Data: 18 octombrie 2017

Hotarârea nr. 180/26 octombrie 2017 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 181/26 octombrie 2017 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 182/26 octombrie 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017 - 30.09.2017;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 183/26 octombrie 2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al judetului Vaslui și în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 184/26 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.258/2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 185/26 octombrie 2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 243/2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 186/26 octombrie 2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.123/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 187/26 octombrie 2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 188/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 159: limită judeţul Neamţ - Băceşti - Băbuşa - Păltiniş - Slobozia - Racova - Trohan -Pungeşti - Siliştea -Armăşoaia - Bleşca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 189/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244H: DJ244 - Viişoara- Urdeşti- Găgeşti (DJ 244B), judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 190/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 246: DJ 247 (Codăeşti) - Rediu Galian-Tăcuta -Focşasca - lim. jud Iaşi, km 5+499-13+635, judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 191/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248A: Limită judeţ Iaşi - Siliştea -Huc -Plopoasa - Rafaila - Buda -DJ 207E (Oşeşti), judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 192/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) -Tanacu -Bălţaţi -Crasnaşeni -Leosti -Vineţeşti -Olteneşti-Zgura, L = 7,650 km, judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 193/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 241C: limită judeţ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti (DN 2F), judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 194/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) - Crâng - Ciocani - Movileni - Coroieşti de Sus - Limită judeţ Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 195/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico­economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245 C: Băcani (DJ245) - Băltăţeni - Cepeşti - Rădăeşti - Coroieşti - Bogdăniţa - Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km, judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 196/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 197/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe drum DJ 241 C în satul Doagele, judeţul Vaslui"
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 198/26 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Şcoala Profesională Specială Sfânta Ecaterina Huşi", judeţul Vaslui
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 199/26 octombrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2018;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 200/26 octombrie 2017 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 201/26 octombrie 2017 privind încetarea de drept a promovării temporare şi delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 202/26 octombrie 2017 privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 203/26 octombrie 2017 privind aprobarea finanţării proiectului "JUDO - nu are hotare" propus de Raionul Soroca din Republica Moldova
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 204/26 octombrie 2017 privind darea în folosință gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului "Palat administrativ" către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 205/26 octombrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 50/2017 privind aprobarea rectificării suprafeţelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 206/26 octombrie 2017 pentru modificarea componenței Comisiei de selecție înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
Data: 30 octombrie 2017

Hotarârea nr. 207/14 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
Data: 16 noiembrie 2017Hotarâri din 2017: 1-105 106-207 208-245 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-06-27 (3915 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact