Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6034749
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 389/2017

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 389/2017

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 23.06.2017, ora 1500, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.23/2016 privind stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, cu completările ulterioare;

 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 94/2016;

 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Vetrișoaia, Județul Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Prut – Bîrlad și Județul Vaslui pentru implementarea proiectului cu titlul “REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.81/2017 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bîrlad;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bogești;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copilul cu Handicap Fălciu;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți – Huși;

 14. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie Vaslui din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Dată astăzi, 16.06.2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-06-16 (686 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact