Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026374
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 388/2017

R O M Â N I A

JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R E Ş E D I N T E

 

 

DISPOZIŢIA  nr. 388/2017

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

 

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Dumitru Buzatu,  Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

 

D I S P U N:

 

      Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 15.06.2017, ora 1600, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.50/2017 privind aprobarea rectificării suprafeţelor unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Vaslui.

 

Dată astăzi, 14 iunie 2017

 

 

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

 

 

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

 

 DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

 

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-06-14 (787 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact