Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6021243
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 362/2017

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 362 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 26 mai 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Popica Eduard-Andrei;

 2. Proiect de hoărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Iordache Viorel – Cornel;

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2017;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.03.2017;

 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”;

 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Judeţului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui a unui bun imobil situat în Comuna Vetrișoaia, Județul Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Stănilești, Județul Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil cu destinația de dispensar medical aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în domeniul public al Comunei Codăești, Județul Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui;

 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unei suprafețe de teren din domeniul public al statului în domeniul public al Județului în vederea realizării proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa Rutieră Strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;

 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, și Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui în scopul asigurării unui climat de siguranță pentru circulația pe drumurile județene;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2016 și 2017;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Vaslui și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Dată astăzi, 19 aprilie 2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-05-19 (695 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact