Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026425
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiProgram de finanțare nerambursabilă 2017RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV- TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2017

13.07.2017 Instruire implementare program judetean 2017 finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general10.07.2017 Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

18.05.2017 - ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte pentru Programul județean de finanațare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017 este 26.05.2017, orele 16.30


Sesiune de informare și clarificări 16 aprilie 2017

Consiliul Judeţean Vaslui invită marți, 16 mai 2017, ora 14.00, la Sala „Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare şi clarificări privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2017, în domeniile cultură, culte, social şi sport.ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanțare nerambursabilă activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017

 1. Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, Strada Ștefan cel Mare nr. 79 - Vaslui; e-mail: consiliu@cjvs.eu; fax: 0235-361090; tel: 0235-361089, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2017, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport. Pe plan local, acordarea finanțării nerambursabile este reglementată de ghidurile solicitanților aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate prin HCL nr. 81/11.04.2017, puse la dispoziție pentru consultare pe site-ul instituției www.cjvs.eu.
 2. Solicitanți pot fi:
  • organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului, culturii şi social;
  • cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui, recunoscute conform legii;
  • cultele religioase recunoscute legal.
 3. Suma totală disponibilă este de 400.000 lei repartizată după cum urmează:
  1. 100.000 lei pentru domeniul cultură;
  2. 100.000 lei pentru domeniul culte;
  3. 100.000 lei pentru domeniul social;
  4. 100.000 lei pentru domeniul sport.
 4. Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, etajul 4, cam. 402, telefon 0235/361089, int.136, e-mail: consiliu@cjvs.eu şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui : www.cjvs.eu
 5. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005. Motivația reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțare. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 26 mai 2017, ora 16:30 la sediul autorițății contractante, Consiliul Județean Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, parter, 730168, municipiul VASLUI, judeţul Vaslui.
 6. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 29 mai - 9 iunie 2017. Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului. Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.


Pachet informativ - DOMENIUL CULTURA ȘI CULTE

Pachet informativ - DOMENIUL SOCIAL

Pachet informativ - DOMENIUL SPORT


Hotarârea nr. 81/11 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017.
Hotarârea nr. 80/11 aprilie 2017 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2017;


 • ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 • 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

  Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2017-04-13 (3657 citiri)

  [ Inapoi ]

    Acasa Utile Contact