Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318196
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Program de finanțare nerambursabilă 201713.07.2017 Instruire implementare program judetean 2017 finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general10.07.2017 Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

18.05.2017 - ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte pentru Programul județean de finanațare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017 este 26.05.2017, orele 16.30


Sesiune de informare și clarificări 16 aprilie 2017

Consiliul Județean Vaslui invită marți, 16 mai 2017, ora 14.00, la Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, persoanele interesate să participe la sesiunea de informare și clarificări privind Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017, în domeniile cultură, culte, social și sport..ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanțare nerambursabilă activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017

 1. Unitatea administrativ - teritorială Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, Strada Ștefan cel Mare nr. 79 - Vaslui; e-mail: consiliu@cjvs.eu; fax: 0235-361090; tel: 0235-361089, în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2017, pentru domeniile: cultură, culte, social și sport. Pe plan local, acordarea finanțării nerambursabile este reglementată de ghidurile solicitanților aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate prin HCL nr. 81/11.04.2017, puse la dispoziție pentru consultare pe site-ul instituției www.cjvs.eu.
 2. Solicitanți pot fi:
  • organizații neguvernamentale înființate în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate în domeniul educației fizice, sportului, culturii și social;
  • cluburi sportive de drept privat și asociații județene pe ramură de sport din județul Vaslui, recunoscute conform legii;
  • cultele religioase recunoscute legal.
 3. Suma totală disponibilă este de 400.000 lei repartizată după cum urmează:
  1. 100.000 lei pentru domeniul cultură;
  2. 100.000 lei pentru domeniul culte;
  3. 100.000 lei pentru domeniul social;
  4. 100.000 lei pentru domeniul sport.
 4. Documentația necesară elaborării și prezentării propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, la sediul Consiliului Județean Vaslui, Direcția Dezvoltare și Cooperare, etajul 4, cam. 402, telefon 0235/361089, int.136, e-mail: consiliu@cjvs.eu și pe site-ul Consiliului Județean Vaslui : www.cjvs.eu
 5. Data limită de depunere: Autoritatea finanțatoare reduce termenul de depunere a propunerilor de proiecte, potrivit prevederilor art. 20, alin. 2 al Legii nr. 350/2005. Motivația reducerii termenului este următoarea: accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor, fundațiilor, cluburilor sportive, cultelor religioase, care solicită finanțare. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 26 mai 2017, ora 16:30 la sediul autorițății contractante, Consiliul Județean Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Registratura generală, parter, 730168, municipiul VASLUI, județul Vaslui.
 6. Selecția și evaluarea proiectelor va fi în perioada 29 mai - 9 iunie 2017. Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului. Desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.


Pachet informativ - DOMENIUL CULTURA ȘI CULTE

Pachet informativ - DOMENIUL SOCIAL

Pachet informativ - DOMENIUL SPORT


Hotarârea nr. 81/11 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2017.
Hotarârea nr. 80/11 aprilie 2017 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2017;


 • ARHIVĂ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 • 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

  Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

  Publicat pe: 2017-04-13 (1448 citiri)

  [ Inapoi ]

    Acasa Utile Contact