Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802444
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 286/2017

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 286 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 29 martie 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi Profilului individual al membrilor Consiliului de Administraţie ale Societăţii AQUAVAS S.A. Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248A, km. 58+750, comuna Todirești, județul Vaslui”;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A : Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), km 51+525 – 61+400, (9,875 km)”;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Pod din beton armat pe drum județean DJ 241C, în satul Doagele, județul Vaslui”;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: Limită județ Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș – Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia – Bleșca (DN 2F), km 64+500 – km. 77+500, (13,000 km);

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 241C : Limita judeţ Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana Petrei-Dragomireşti(DN 2F), L= 8,625 Km, Judeţul Vaslui ”;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 244K : DN24(Munteni de sus)-Tanacu-Bălţaţi-Crăsneni-Leoşti –Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, L= 7, 650 Km, Judeţul Vaslui”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiţii ” DJ 246din DJ247(Codăieşti)-Rediu Galian-Tăcuta-Focşeasca-limita Jud. Iaşi. km. 5+499-km 13+ 635, judeţul Vaslui”;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău, L=6,630 km, judetul Vaslui”;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum județean DJ 244H: DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B), L=15,980 km, judetul Vaslui”;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243), L=9,000 km, judetul Vaslui”;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții ”Modernizare drum judeţean DJ 245C: Băcani (DJ 245) – Băltăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu (DJ 245A), L=19,100 km, judetul Vaslui”;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Reabilitare și modernizare Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui”;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Reabilitare și modernizare Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui”;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului nou de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”.

Dată astăzi, 28 martie 2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-03-28 (785 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact