Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5802476
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 269/2017

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 269 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 17 martie 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;

 4. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” Huşi  în  Şcoala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huşi, începând cu anul şcolar 2017-2018;  

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.231/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisia pentru asistența medicală spitalicească constituită la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri”  S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății comerciale ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui;

 11. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2016;

 12. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2016.

Dată astăzi, 10 martie 2017

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-03-10 (697 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact