Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026386
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 255/2017

     R O M N I A
  JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 255 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art. 94 alin. (1) şi (3) şi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 28 februarie 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020;

  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020;

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-31.12.2016;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aflat in patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionat în cadrul proiectului ,,Scoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui;

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bîrlad;

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bîrlad;

  8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti;

  10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Dată astăzi, 21 februarie 2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-02-21 (939 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact