Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5793096
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 147/2017

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 147 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 13 februarie 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)”, cu modificările ulterioare;

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 – 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui”;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “ Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei – Centrul Cultural Județean Multifuncțional ” (Proiectare de arhitectur ă, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă ), cu modificările ulterioare ;

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+3111 – 5+834 (4,523 km), judeţul Vaslui”;

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.256/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din m unicipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa a II-a, Municipiul Huși, Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate”;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare şi modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242F şi DJ 244J, cu modificările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni - DJ 245L (Costeşti), km. 11+035-14+635 (L= 3,600 km), judeţul Vaslui”;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 28/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reparaţii pod”, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărăţeni;

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Vaslui nr.137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești – km 0 + 000 – 5 + 430 (L=5,430 km), județul Vaslui”;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești – km 0 + 000 – 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui”;

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 5, nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a şase obiective de investiţii pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judeţene, cu modificările ulterioare;

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.65/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245: DN24 (Bârlad) Drujești – Vulpășeni – Ghicani – Alexandru Vlahuță – Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN2 F), Km 22 + 700 – 33 + 200, județul Vaslui”;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.

Dată astăzi, 09 februarie 2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-02-09 (847 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact