Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6034726
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiDispozitia Nr. 14/2017

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 14 / 2017
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2017, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă pentru anul 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico-Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2017;

 3. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Panțîru Gabriel Doru ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2017-2018;

 5. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Ghineţ Aurel, director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Iulian Vieru, în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;

 12. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.230/2016 privind desemnarea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.231/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.

 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.

Dată astăzi, 19 ianuarie 2017

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2017-01-19 (1170 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact