Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772226
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 362/2016

        R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 362 / 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

               în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 22 decembrie 2016, ora 16:00, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  Judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea a X - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2017;

 4.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistenţă Medico-Sociale Băceşti şi Codăeşti, pe anul 2017;

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2017;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE PARTENERIAT între Județul Vaslui și Comunele Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, pentru realizarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA  – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 10. Proiect  de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.249/2016 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Dată astăzi, 15 decembrie 2016

 

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu


Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-12-15 (857 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact