Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772255
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 354/2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

 

DISPOZIŢIA  Nr. 354/2016
  privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu,  Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

      Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de 09.12.2016 ora 16:00, la sediul CENTRULUI  DE RESURSE PENTRU AFACERI  VASLUI- CRAV SA al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate prin OUG nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

  2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea a XII–a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2016;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- etapa a II-a, Municipiul Huși, Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate”;

  5. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor imobile preluate din domeniul public al comunelor Alexandru Vlahuță, Băcani  și Laza în domeniul public al Județului Vaslui;

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.

Dată astăzi, 08 decembrie 2016

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

                                                                                          
Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-12-08 (959 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact