Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6026427
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiHotărâri 2016 201-258

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2016


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2016: 1-100 101-200 201-275 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 201/26 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 202/26 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 203/28 octombrie 2016 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Caragață Valeriu;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 204/28 octombrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Stoichici Florin;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 205/28 octombrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Turcu Constantin;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 206/28 octombrie 2016 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 207/28 octombrie 2016 privind rectificarea a X – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 208/28 octombrie 2016 privind rectificarea a VII - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 209/28 octombrie 2016 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-30.09.2016;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 210/28 octombrie 2016 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare curte interioară și împrejmuire la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, Comuna Codăești, Jud. Vaslui ”;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 211/28 octombrie 2016 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare termosistem refacere finisaje, înlocuire tâmplărie, refacere șarpantă clădire C2-Triaj” la Centrul de asistență medico-socială Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 212/28 octombrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.157/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală și extindere la corp administrativ și laborator al C.A.M.S. Băcești, Județul Vaslui”;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 213/28 octombrie 2016 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 214/28 octombrie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 215/28 octombrie 2016 privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 033 Vaslui-Florești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 216/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 217/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 218/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 219/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 220/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 221/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 222/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 223/28 octombrie 2016 hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 224/28 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 225/28 octombrie 2016 privind încetarea numirii temporare a doamnei Rădăşanu Dorina din funcţia de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 226/28 octombrie 2016 privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 227/28 octombrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui și stabilirea cuantumului indemnizației de ședință;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 228/28 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 117 Tufeştii de Jos - Vaslui cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în judeţul Vaslui cu modificările şi completările ulterioare
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 229/28 octombrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 230/28 octombrie 2016 privind desemnarea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 231/28 octombrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 232/28 octombrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
Data:01 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 233/23 noiembrie 2016 privind rectificarea a XI – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 234/23 noiembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.159/2016 privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, pe anul 2016;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 235/23 noiembrie 2016 privind rectificarea a VIII - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 236/23 noiembrie 2016 privind aprobarea structurii serviciilor și a tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a județului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalitățile de încasare și de utilizare a fondurilor pe anul 2017;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 237/23 noiembrie 2016 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2015 - octombrie 2016
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 238/23 noiembrie 2016 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare Dispensar TBC”;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 239/23 noiembrie 2016 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “SCARA EXTERIOARĂ DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU ȘI REFACERE FAȚADĂ PAVILION TBC”;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 240/23 noiembrie 2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Băcani și din administrarea Consiliului local Băcani în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 241/23 noiembrie 2016 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Laza și din administrarea Consiliului local Laza în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 242/23 noiembrie 2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Alexandru Vlahuță și din administrarea Consiliului local Alexandru Vlahuță în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 243/23 noiembrie 2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 244/23 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui Nr.182 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 245/23 noiembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 246/23 noiembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 247/23 noiembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 248/23 noiembrie 2016 rivind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 249/23 noiembrie 2016 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 250/23 noiembrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 251/23 noiembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui.
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 252/23 noiembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
Data:25 noiembrie 2016

Hotarârea nr. 253/09 decembrie 2016 privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate prin OUG nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
Data:12 decembrie 2016

Hotarârea nr. 254/09 decembrie 2016 privind rectificarea a XII–a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data:12 decembrie 2016

Hotarârea nr. 255/09 decembrie 2016 privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data:12 decembrie 2016

Hotarârea nr. 256/09 decembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- etapa a II-a, Municipiul Huși, Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate”;
Data:12 decembrie 2016

Hotarârea nr. 257/09 decembrie 2016 privind declararea de interes public judeţean a unor imobile preluate din domeniul public al comunelor Alexandru Vlahuţă, Băcani şi Laza în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Data:12 decembrie 2016

Hotarârea nr. 258/09 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
Data:12 decembrie 2016

Hotarârea nr. 259/22 decembrie 2016privind rectificarea a XIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 260/22 decembrie 2016 privind rectificarea a X - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 261/22 decembrie 2016 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2017;
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 262/22 decembrie 2016 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2017;
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 263/22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 264/22 decembrie 2016 privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE PARTENERIAT între Județul Vaslui și Comunele Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, pentru realizarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 265/22 decembrie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 266/22 decembrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 267/22 decembrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 268/22 decembrie 2016 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.249/2016 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 269/22 decembrie 2016 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 270/22 decembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea investiţiei, cu modificările ulterioare;
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 271/22 decembrie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului “Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 272/22 decembrie 2016 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017-2020;
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 273/22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017
Data:23decembrie 2016

Hotarârea nr. 274/22 decembrie 2016 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, în cursul anului 2017
Data:23 decembrie 2016

Hotarârea nr. 275/22 decembrie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A.
Data:23decembrie 2016Hotarâri din 2016: 1-100 101-200 201-275 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-11-01 (3049 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact