Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772310
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 283/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 283/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară

în temeiul art.94 alin.(2) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Președinte al Consiliului Județean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, ce va avea loc în ziua de 26 septembrie 2016, ora 16.00, în Sala de ședințe ”Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.27/2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, cu completările ulterioare;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX - a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

  3. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.77/2016 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile-apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

  4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 026 Vaslui – Secuia cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;

  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;

  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.

Dată astăzi, 23 septembrie 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-09-23 (913 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact