Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318241
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Mediul de afaceri

Județul Vaslui

Mediul de afaceri

La data de 31 decembrie 2014 execuția bugetelor locale ale județului Vaslui era după cum urmează: veniturile totale: 894,8 milioane de lei; subvenții de la bugetul de stat: 134,9 milioane de lei; cheltuieli: 869,7 milioane de lei, la nivelul județului rămânând un excedent de 25,1 milioane de lei.
În privința forței de muncă ocupate, la sfârșitul anului 2014, în județul Vaslui lucrau 135,2 mii de persoane, dintre care doar 50 de mii salariați. Cele mai multe persoane lucrează în agricultură: 64,7 mii de persoane. Acest domeniu de activitate este urmat de industria prelucrătoare cu 22,2 mii de persoane, comerțul cu 13,2 mii, sănătatea și asistența socială cu 7,3 mii, învățământul cu 6,8 mii, construcțiile și transporturile, fiecare cu 4,8 mii de persoane. În administrație publică și apărare lucrează 3,3 mii de persoane. Față de alți ani din trecut, se remarcă o scădere a forței de muncă în agricultură, industrie și construcții, dar o creștere în comerț și transporturi și depozitare.
La nivelul județului, sunt înregistrate 4681 de unități, dintre care cele mai multe în domeniul comerțului – 1982 – 42,34% din total, 552 în industria prelucrătoare – 11,79% din total, transporturi 327 – 6,99%, agricultură – 321 – 6,86%, activități profesionale și tehnice – 284 – 6,07%, restaurante și hoteluri – 188 – 4,02%, comunicații și IT – 108 – 2,31%, altele – 19,62%.
Investițiile brute ale unităților locale active din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei naționale, în anul 2014 au fost de 239 de milioane de lei. Cele mai mari investiții au fost făcute în industria prelucrătoare – 59 de milioane de lei și în comerț – 50 de milioane.
Rata șomajului la nivelul județului Vaslui, în septembrie 2016, era de 11,55%. La nivelul întregii țări rata șomajului este de 4,77%. Salariul mediu net în 2016 este de 1552 de lei, cele mai mari salarii fiind în servicii.
Județul Vaslui are o suprafață mare de teren cultivată, în anul 2014 având 291.759 de hectare în exploatare din totalul de 531.840 de hectare. Veniturile totale din producția agricolă la nivelul județului au însumat 1.671.596.000 lei.


Economia județului
Situația existentă a economiei vasluiene este rezultatul schimbărilor profunde prin care a trecut județul în ultimele decenii: de la industrializarea forțată din perioada comunistă la prăbușirea industriei de după 1990. Toți indicatorii care caracterizează situația economică a județului arată situații negative (dacă nu dezastruoase), într-un context al lipsei fondurilor pentru dezvoltarea economică locală care este cel mai important factor al dezvoltării județului.
Economia județului Vaslui are un caracter predominant agrar, datoritã, în primul rând, suprafeței mari de teren agricol, și numãrului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural și se ocupã cu agricultura.
Dupã cãderea comunismului, întreprinderile din zonã au fost scoase la vânzare, iar în prezent cea mai mare parte a unitãților industriale este în proprietate privatã. Acest lucru nu înseamnã rezolvarea problemelor din industria vasluianã.
În 2014, exportul de produse fabricate în județul Vaslui s-a cifrat la 157.335 mii EUR, din care 42% reprezintã produse ale industriei textile, 24,7% produse ale industriei de mașini, aparate și echipamente electrice, iar 2,4% produse alimentare. În același an, importul de produse a înregistrat 126.343 mii EUR și a constat în materii textile (36,6%), metale și articole din metal (8,4%), mașini și echipamente (12,1%), mijloace de transport (4,6%), piei pentru industria încãlțãmintei (24,3%). Exportul de mãrfuri din județ a crescut și în 2014. Astfel, în ultimii ani, balanța comercialã a județului Vaslui a înregistrat un sold pozitiv.
Din punct de vedere al investițiilor strãine, județul Vaslui ocupã unul din ultimele locuri la nivel național datoritã în primul rând poziției geografice, dar și imaginii nu tocmai favorabile pe care o are în țarã. Volumul total al investițiilor în județ se ridica la finele anului 2014 la aproximativ 239 de milioane de lei.

Cifra de afaceri din unitățile locale active pe activități ale economiei naționale

TOTAL - mil lei 4992
Industria prelucrătoare 1291
Energie electrică 160
Construcții 311
Comerț 2554
Hoteluri și restaurante 53
Transport, depozitare și comunicare 274
Tranzacții imobiliare și alte servicii 113
Învățământ 6
Sănătate și asistență socială 22
Alte activități colective, sociale și personale 205

Din punct de vedere al investițiilor strãine, județul Vaslui ocupã unul din ultimele locuri la nivel național, datoritã în primul rând poziției geografice, dar și imaginii nu tocmai favorabile pe care o are în țarã. Volumul total al investițiilor în județ se ridica la finele anului 2014 la aproximativ 239 de milioane de lei.
Agricultura are un potențial de dezvoltare deosebit, datorită suprafețelor întinse de terenuri propice activităților agricole. În perspectiva dezvoltării economice viitoare a județului, agricultura deține cel mai mare potențial de dezvoltare și poate fi o opțiune serioasă pentru relansarea economiei vasluiene.
Existã o concentrare puternicã a producției industriale în localitãțile urbane ale județului, în timp ce zonele rurale au un caracter predominant agricol.
În ceea ce privește repartiția pe localitãți a activitãții industriale, existã o anumitã specificitate localã: astfel, în municipiul Vaslui predominã industria textilã, în municipiul Bârlad industria de mașini și echipamente, iar în municipiul Huși industria pielãriei și încãlțãmintei. Industria alimentarã are o repartiție geograficã uniformã.
Ținând seama de aceste aspecte, precum și de cerințele adaptãrii la Piața Unicã Europeanã, ramurile economice cu cele mai mari perspective de dezvoltare pe termen mediu și lung sunt industria alimentarã, serviciile și turismul.

În ceea ce privește piața construcțiilor, numãrul locuințelor terminate din fondurile cetățenilor în județ este de 371, iar al celor din fondurile publice este 0. Cererea de locuințe este însã mult mai mare și, din acest motiv, activitatea de construcții se aflã de câțiva ani pe un trend ascendent.
Luând în considerare aceastã tendințã, pe de o parte, și necesitatea efectuãrii de investiții masive în infrastructura de transport și de mediu, pe de altã parte, este cert cã domeniul construcțiilor reprezintã una dintre cele mai importante oportunitãți de investiții din județ.

Sectorul IMM
Potrivit Anuarului Statistic al județului Vaslui pe anul 2015 , numãrul total de societăți comerciale active pe activități ale economiei naționale era de 4681, dintre care 87,44% (4093) – micro-întreprinderi (0-9 angajați), 10,61% (497) - întreprinderi mici (10-49 de angajați), 1,54% (72) – întreprinderi mijlocii (50-249 de angajați) și 0,41% (19) – întreprinderi mari (peste 250 de angajați). IMM-urile constituie, astfel, un segment important al economiei județului. Ele sunt mai flexibile, mai receptive la nevoile pieței, mai inovative și mai capabile sã rãspundã cerințelor consumatorilor.

Piața muncii
Datoritã orientãrii industriei locale, dar și disponibilizãrilor care au avut loc ca urmare a restructurãrii fostelor întreprinderi de stat, în județul Vaslui existã un disponibil de forțã de muncã ieftinã și cu un nivel înalt de calificare în urmãtoarele domenii:agricultură,comerț,învățămînt, industrie, sănătate și asistență socială, alte activități.
Populația ocupatã reprezintã numai 35,87% din populația județului. Aproape 49,9% se ocupã cu agricultura, 16,4% sunt angajați în industrie, 10,4% în comerț , 6% în învãțãmânt, 5,4% în sãnãtate și asistențã socialã , alte activități 10,3%.
În septembrie 2016, rata șomajului în județ a fost de 11,55%, fațã de media pe țarã de 4,77%. Datoritã dezvoltãrii industriei textile, din totalul de 16.945 de șomeri înregistrați(la sfârșitul lunii septembrie 2016), doar 6099 sunt femei și doar 191 sunt absolvenți ai unei instituții de învãțãmânt superior
Rata șomajului la nivel județean e se menține totuși la un nivel foarte ridicat în raport cu rata șomajului înregistratã la nivel național.
Sistemul bancar
Numãrul de bãnci care au deschis sucursale în județ este relativ mic și, din acest motiv, oferta de creditare este destul de limitatã. Deschiderea de noi sucursale bancare, în special ale marilor bãnci strãine, precum și diversificarea tipurilor de credite oferite agenților economici ar stimula dezvoltarea economicã localã.

Instituții care sprijinã dezvoltarea economicã localã
Camera de Comerț și Industrie Vaslui
Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui, tel.0040 235 361040, fax 0235 361 039,
e-mail: ccivs@ccivs.ro

Este o organizație independentã, neguvernamentalã și non-profit, care sprijinã înființarea și dezvoltarea afacerilor în județul Vaslui, punând la dispoziția celor interesați o gamã largã de servicii specializate:
– asistențã pentru înființarea unei afaceri și întocmirea documentației necesare;
– informații referitoare la surse de finanțare a afacerilor și la modul de accesare a acestora;
– întocmirea de planuri de afaceri, studii de piațã, planuri de marketing, proiecte pentru obținerea de finanțãri nerambursabile și rambursabile;
– promovarea potențialului economic al firmelor din județ pe piața naționalã și internaționalã;
– gãsirea de parteneri de afaceri și medierea contactelor de afaceri;
– informații referitoare la firmele din județ;
– eliberarea de certificate de origine a mãrfurilor, a certificatelor de forțã majorã, vizarea facturilor și a altor documente comerciale;
– eliberarea de recomandãri și certificate de bonitate;
– consultanțã de afaceri, financiar-contabilã, juridicã;
– asistențã juridicã la încheierea și derularea contractelor comerciale;
– organizarea de târguri și expoziții, misiuni economice, parteneriate de afaceri, în țarã și în strãinãtate;
– programe de pregãtire profesionalã, programe de instruire în domeniul afacerilor, seminarii;
– acces la biblioteca instituției;
– arbitraj comercial, organizat în temeiul Decretului Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerț, în condițiile Regulilor de procedurã arbitralã și conciliere facultativã, completate cu prevederile Codului de Procedurã Civilã, prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângã Camera de Comerț și Industrie Vaslui;
– înscrierea gajurilor în arhiva electronicã de garanții reale mobiliare.
Orice comerciant poate deveni membru al Camerei de Comerț și Industrie Vaslui, beneficiind astfel de scutiri sau reduceri de tarife pentru serviciile prestate, dupã caz.

Oficiul Registrului Comerțului
Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui, tel: 0040 235 311442, fax 311686, e-mail: orcvs@vs.onrc.ro; web: www.onrc.ro
Oficiul Registrului Comerțului este instituția abilitatã de lege sã efectueze înregistrarea firmelor în județul Vaslui. Pe lângã activitatea de înregistrare propriu-zisã, Oficiul oferã și servicii de consiliere pentru înființarea unei afaceri, de întocmire a actelor necesare și reprezentare în fața instanțelor competente sã autorizeze înființarea firmei, precum și de obținere a avizelor necesare desfãșurãrii activitãții.
Etapele ce trebuie parcurse pentru înființarea unei afaceri (și pentru care este nevoie sã vã adresați Oficiului Registrului Comerțului Vaslui) sunt:
• Etapa I – Rezervarea denumirii
• Etapa a II-a – Întocmirea actului constitutiv; alcãtuirea dosarului de înmatriculare
• Etapa a III-a – Obținerea avizelor
• Etapa a IV-a – Înmatricularea Societãții
Operațiuni ulterioare constituirii
• Dupã obținerea certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului, solicitantul se adreseazã Administrației Financiare pentru obținerea imprimatelor cu regim special (chitanțier, facturier, monetar) și a registrului unic de control.
• Noul comerciant trebuie înregistrat la Primãria unde își are sediul, pentru a fi luat în evidențã și pentru autorizația de exercitare a activitãții.
• Pentru angajarea de personal, reprezentantul comerciantului trebuie sã se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncã.
Cetãțenii strãini care doresc sã înceapã o afacere în România pot obține mai multe informații vizitând site-ul Agenției Române
pentru Investiții Strãine la adresa www.arisinvest.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est Filiala Vaslui
Adresa: Palatul Administrativ, str. Ștefan cel Mare nr. 79, camera 410, Vaslui, tel./fax 0040 235 362464; e-mail: dbacu@adrnordest.ro, web: www.adrnordest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est acționeazã în județul Vaslui prin intermediul filialei, în scopul implementãrii la nivel local a politicii de dezvoltare regionalã.
S-a înființat în anul 2001 și de atunci și-a extins continuu aria activitãților pe care le desfãșoarã. Funcționeazã în Palatul Administrativ al municipiului Vaslui, la început ocupându-se cu monitorizarea implementãrii proiectelor câștigãtoare în cadrul schemelor de finanțare nerambursabilã Phare, cu acordarea de consultanțã pentru întocmirea proiectelor și cu participarea la elaborarea Planului de Dezvoltare Regionalã.
Ca funcții noi, adaptate la noua legislație în domeniul dezvoltãrii regionale, echipa de experți ai filialei a contribuit la constituirea parteneriatelor prin activarea unor grupuri de lucru tematice locale, în care sunt reprezentate instituții, organizații neguvernamentale, operatori economici, grupuri de lucru care sunt implicate în identificarea și soluționarea nevoilor comunitãților locale, în cadrul Planului de Dezvoltare Regionalã.

Agenția Județeanã pentru Ocuparea Forței de Muncã Vaslui
Str. Spiru Haret, nr.5, Vaslui; tel. 0040 235 318184, fax 321222; e-mail: vaslui@ajofm.anofm.ro; site: www.vaslui.anofm.ro.
Agenția pentru ocuparea forței de muncã oferã angajatorilor și persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã urmãtoarele servicii:
A. mãsuri pentru stimularea ocupãrii forței de muncã prin creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã:
 • informare și consiliere profesionalã;
 • medierea muncii;
 • formare profesionalã și recalificare;
 • consultanțã pentru începerea unei activitãți independente sau pentru inițierea unei afaceri;
 • completarea veniturilor salariale ale angajaților;
 • stimularea mobilitãții forței de muncã.
B. Mãsuri pentru stimularea angajatorilor în vederea încadrãrii în muncã a șomerilor și crearea de noi locuri de muncã:
 • subvenționarea locurilor de muncã pentru persoane peste 45 de ani, întreținãtori unici de familie, persoane cu handicap, absolvenți de învãțãmânt și pentru ocuparea temporarã a forței de muncã în vederea executãrii de lucrãri și activitãți de interes comunitar;
 • acordarea de credite în condiții avantajoase;
 • facilitãți acordate angajatorilor
Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui
A fost creat pentru a susține spiritul antreprenorial dezvoltat din Vaslui și să contribuie la creșterea competitivității IMM-urilor prin remedierea problemelor cu care se confruntă mediul economic privat din municipiul Vaslui
 • susținerea inexistentă pentru demararea și dezvoltarea noilor afaceri;
 • oferta necorespunzatoare cantitativ și calitativ de spatii pentru desfășurarea activității administrative a firmelor;
 • oferta necorespunzatoare cantitativ și în special calitativ de spații pentru producție;
 • inexistența unui spațiu destinat desfașurării de targuri si expozitii, evenimentele expozitionale, organizate de Camera de Comert, desfășurându-se în centrul municipiului, într-un spațiu amenajat temporar, total neadecvat acestor manifestări;
 • servicii de consultanță inconsistente sau chiar deloc reprezentate (managementul calității, marketing, resurse umane), principala categorie de servicii de consultanță existente pe piață fiind cea financiar-contabil.
Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui își propune, în mod direct, îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea socio-economică a judetuțui Vaslui. Efectele centrului sunt:
 • creșterea gradului de inființare a intreprinderilor;
 • creșterea ratei de supraviețuire a intreprinderilor nou inființate;
 • creșterea cifrei de afaceri și/sau a profitului;
 • dezvoltarea geografică a pieței;
 • accesul la noi surse de finanțare;
 • creșterea interesului investitorilor de a plasa capital în acest areal economic;
 • dezvoltarea durabilă în concordanță cu cerințele de piață ale economiei europene;
 • implementarea standardelor europene în activități socio-economice;
 • crearea de noi locuri de muncă;
 • reducerea migrației forței de muncă;
 • reducerea ratei șomajului;
 • creșterea nivelului de trai;
 • dezvoltarea echilibrată a mediului de afaceri în Regiunea Nord-Est
 • creșterea încasărilor la bugetul local.


Centrul de afaceri Tutova
Centrul de afaceri Tutova, de la Bârlad, este un proiect co-finanțat prin Programul Phare – Coeziune Economicã și Socialã, aflat acum în stadiu incipient. Proiectul, ce are valoarea totalã de 4,67 milioane de Euro, prevede construirea unui pavilion expozițional, însoțit de birouri, sãli de conferințe și de șase hale de producție. Se urmãrește astfel facilitarea accesului investitorilor din țarã și din strãinãtate la infrastructura necesarã dezvoltãrii afacerilor. Proiectul va duce la înființarea a 800 de noi locuri de muncã și la creșterea veniturilor bugetului local cu aproximativ 500.000 de Euro pe an. În clãdire va funcționa și un incubator de afaceri – un centru de generare a ideilor de afaceri în zonã.
Centrul va fi amplasat pe o suprafațã de 115 hectare, aparținând Consiliului Local Bârlad, și se are în vedere extinderea sa în viitor. Spațiile vor fi dotate la standarde europene, cu utilitãți de apã-canalizare, energie electricã, gaze, telefon, acces auto, parcãri, rampe încãrcare-descãrcare și vor fi închiriate la prețuri mici. Se urmãrește stimularea dezvoltãrii întreprinderilor mici, în special a celor din industria textilã, alimentarã (mai ales pentru produse ecologice), din domeniul construcțiilor de mașini și prelucrãrilor mecanice. Firmele vor avea de asemenea la dispoziție servicii gratuite de consultanțã în afaceri. Pentru a promova potențialul firmelor locale și pentru a stimula creșterea economicã, în pavilionul expozițional vor putea fi organizate expoziții permanente, târguri. De asemenea, vor putea fi închiriate sãli pentru organizarea de conferințe, seminarii tematice, parteneriate de afaceri, contacte bilaterale. Pentru mai multe detalii, va invitãm sã contactați Consiliul Local Bârlad, la telefon 0040 235 411760, 412163, fax 416867, e-mail: pbarlad@spectral.ro.
.Consiliul Județean Vaslui – România
Tel.: 0040-235-361089, 361086
Fax: 0040-235-361090, 361091
e-mail:consiliu@cjvs.eu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-10-01 (40731 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact