Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772381
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 234/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 234/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) și (3) și al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Președinte al Consiliului Județean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară, ce va avea loc în ziua de 05 august 2016, ora 16 00, în Sala de ședințe ”Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stativă Irinel Ioan;

 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Arcăleanu Marius-Marian;

 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ciovnicu Costel-Cătălin;

 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Idriceanu Mărioara;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;

 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI - a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;

 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 157/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală și extindere la corp administrativ și laborator al C.A.M.S. Băcești, Județul Vaslui”;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte interioară și imprejmuire la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui”;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 155/2015 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale";

 12. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui al domnului Trifan Ciprian-Ionuţ;

 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 075 Bârlad-Lăleşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2016;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Bârlad;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru persoana cu handicap Bârlad

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;

 22. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei ___________________ în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui (ADIV);

 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane ca membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui;

 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- județul Vaslui;

 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- județul Vaslui.

Dată astăzi, 29 iulie 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-07-29 (1048 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact