Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5697306
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

ROF - Cap IV

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

CAPITOLUL IV

DISPOZITII GENERALE

Art. 32 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vaslui.
Art. 33 - (1) În termen de 45 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, directorii executivi, directorul executiv adjunct, arhitectul şef, şefii de servicii, birouri şi coordonatorii compartimentelor vor actualiza fişele postului pentru fiecare funcţionar public sau personal contractual.
(2) Fişa postului va cuprinde, în mod detaliat şi concret, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici şi ale personalului contractual, potrivit legislaţiei şi prezentului regulament.
(3) Fişele posturilor se aprobă de către preşedinte consiliului judeţean, se întocmesc în trei exemplare, din care unul se va păstra la serviciul management resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni.
(4) Directorii executivi, directorul executiv adjunct, arhitectul şef, şefii de servicii, birouri au obligaţia de a face anual sau ori de câte ori este necesar, propuneri scrise de modificare a fişelor postului.
Art. 34 - Directorii executivi, directorul executiv adjunct, arhitectul şef, şefii de servicii şi birouri asigură şi răspund de aducerea la cunoştinţă funcţionarilor publici şi personalului contractual a prevederilor prezentului Regulament, precum şi de respectarea acestora.
Art. 35 - Funcţionarii publici şi personalul contractual răspund, după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament precum şi pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin în cadrul compartimentelor din care fac parte.
Art. 36 - Sub sancţiunea încetării raportului de serviciu sau, după caz, a contractului de muncă, este interzisă încălcarea de către personalul Consiliului Judeţean Vaslui, a confidenţialităţii informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca şi pretinderea sau primirea de foloase necuvenite ori lipsă de receptivitate faţă de rezolvarea problemelor ridicate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Art. 37 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui se va actualiza potrivit noilor reglementări, care vor intra în vigoare după aprobarea acestuia.

R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III - 1
Capitolul III - 2
Capitolul III - 3
Capitolul III - 4
Capitolul III - 5
Capitolul IV

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (4783 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact