Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772311
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 166/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 166/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art.94 alin.(1) și (3) și al art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Președinte al Consiliului Județean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară, ce va avea loc în ziua de 02 iulie 2016, ora 10.00, în Sala de ședințe ”Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei _______________ în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui;

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V - a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.96/2016 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociaţia ChildsLife Internaţional Association;

  5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului Local Dăneşti asupra unui segment de drum judeţean.

Dată astăzi, 27 iunie 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-06-27 (968 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact