Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5792871
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 163/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 163/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art.94 alin.(1) și (3) și al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Președinte al Consiliului Județean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară, ce va avea loc în ziua de 23 iunie 2016, ora 16.00, în Sala de ședințe ”Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Execuţie puţ de adâncime 180 m pentru asigurarea cu apă potabilă” la Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sistematizarea pe verticală a curţii interioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, pavilionul central”;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.71/2016 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV - a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV - a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.91/2004 privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat din judeţul Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.

Dată astăzi, 16 iunie 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-06-16 (1004 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact