Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704331
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2016 101-200

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2016


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2016: 1-100 101-200 201-275 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 101/20 mai 2016 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Est și Județul Vaslui;
Data:25 mai 2016

Hotarârea nr. 102/20 mai 2016 privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 103/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 104/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Găgești;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 105/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Rânzești;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 106/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 107/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăești-Vutcani;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 108/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 109/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 110/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 111/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 112/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 113/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 114/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitate Râșești;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 115/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Bârlad;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 116/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 117/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de tip respiro Ghermănești;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 118/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 119/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 120/20 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 121/20 mai 2016 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 122/20 mai 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 123/20 mai 2016 privind numirea unor persoane din cadrul Serviciului Contabilitate care vor ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului Vaslui
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 124/20 mai 2016 privind numirea domnului GHINEŢ AUREL în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
Data: 25 mai 2016

Hotarârea nr. 125/23 iunie 2016 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Execuţie puţ de adâncime 180 m pentru asigurarea cu apă potabilă” la Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 126/23 iunie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sistematizarea pe verticală a curţii interioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, Pavilionul Central”
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 127/23 iunie 2016 pentru modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.71/2016 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 128/23 iunie 2016 privind rectificarea a IV-a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 129/23 iunie 2016 privind rectificarea a IV-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 130/23 iunie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 131/23 iunie 2016 pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.91/2004 privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat din judeţul Vaslui
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 132/23 iunie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 133/23 iunie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 134/23 iunie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 135/23 iunie 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Data: 28 iunie 2016

Hotarârea nr. 136/25 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare
Data: 27 iunie 2016

Hotarârea nr. 137/25 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016
Data: 27 iunie 2016

Hotarârea nr. 138/25 iunie 2016 privind constituirea Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 27 iunie 2016

Hotarârea nr. 139/25 iunie 2016 privind alegerea domnului Dumitru Buzatu în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 27 iunie 2016

Hotarârea nr. 140/25 iunie 2016 privind alegerea domnului Trifan Ciprian-Ionuţ în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 27 iunie 2016

Hotarârea nr. 141/25 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 27 iunie 2016

Hotarârea nr. 142/02 iulie 2016 privind rectificarea a V-a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 143/02 iulie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.54/2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 144/02 iulie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.96/2016 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociaţia ChildsLife Internaţional Association;
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 145/02 iulie 2016 privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului Local Dăneşti asupra unui segment de drum judeţean.
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 146/02 iulie 2016 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea producerii de A.C.M. la Centrul Şcolar de Educaţie incluzivă „Elisabeta Polihroniade” - Loc. Vaslui, jud. Vaslui"
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 147/02 iulie 2016 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea furnizării de agent termic şi apă caldă menajeră la Centrul Şcolar de Educaţie incluzivă „Elisabeta Polihroniade” - Loc. Vaslui, Jud. Vaslui”
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 148/02 iulie 2016 pprivind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 149/02 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui in Adunarea Generala si Consiliul de Administratie ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"- A.D.I.E., in mandatul 2016-2020
Data: 05 iulie 2016

Hotarârea nr. 150/26 iulie 2016 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
Data: 27 iulie 2016

Hotarârea nr. 151/05 august 2016 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stativă Irinel Ioan;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 152/05 august 2016 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Arcăleanu Marius-Marian;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 153/05 august 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ciovnicu Costel-Cătălin;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 154/05 august 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Idriceanu Mărioara;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 155/05 august 2016 privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 156/05 august 2016 privind rectificarea a VI - a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 157/05 august 2016 privind rectificarea a V - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 158/05 august 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016 - 30.06.2016
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 159/05 august 2016 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 160/05 august 2016 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 155/2015 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale";
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 161/05 august 2016 privind încetarea, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui al domnului Trifan Ciprian-Ionuţ;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 162/05 august 2016 privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 075 Bârlad-Lăleşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 163/05 august 2016 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2016;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 164/05 august 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 165/05 august 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 166/05 august 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 167/05 august 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 168/05 august 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Bârlad;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 169/05 august 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru persoana cu handicap Bârlad
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 170/05 august 2016 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Vaslui;
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 171/05 august 2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Judeţului Vaslui
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 172/05 august 2016 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui (ADIV);
Data: 10 august 2016

Hotarârea nr. 173/05 august 2016 privind desemnarea unei persoane ca membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 174/05 august 2016 privind desemnarea reprezentantului județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- județul Vaslui;
Data:10 august 2016

Hotarârea nr. 175/09 septembrie 2016 privind rectificarea a VII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data: 13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 176/09 septembrie 2016 privind rectificarea a VI - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 177/09 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului și a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Județului Vaslui, aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data: 13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 178/09 septembrie 2016 privind declararea de interes public județean a unui imobil-apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 179/09 septembrie 2016 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 180/09 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 181/09 septembrie 2016 privind alegerea domnului Mariciuc Vasile în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 182/09 septembrie 2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 183/09 septembrie 2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 184/09 septembrie 2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 185/09 septembrie 2016 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cantemir din Republica Moldova;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 186/09 septembrie 2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, în cadrul Programului national de construcții de interes public sau social;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 187/09 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construcție clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a contribuției Județului Vaslui la finanțarea investiției;
Data: 13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 188/09 septembrie 2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 2016-2020;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 189/09 septembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 190/09 septembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pîrvan” Bîrlad;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 191/09 septembrie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 165/2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 192/09 septembrie 2016 privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 193/09 septembrie 2016 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 194/09 septembrie 2016 privind rectificarea a VIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data:13 septembrie 2016

Hotarârea nr. 195/26 septembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.27/2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, cu completările ulterioare;
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 196/26 septembrie 2016 privind rectificarea a IX – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 197/26 septembrie 2016 privind completarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.77/2016 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile-apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 198/26 septembrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 026 Vaslui – Secuia cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 199/26 septembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data:28 septembrie 2016

Hotarârea nr. 200/26 septembrie 2016 privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data:28 septembrie 2016Hotarâri din 2016: 1-100 101-200 201-275 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-05-25 (3150 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact