Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772266
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 112/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 112/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art.94 alin.(1) și (3) și al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Președinte al Consiliului Județean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Județean Vaslui în ședință ordinară, ce va avea loc în ziua de 20 mai 2016, ora 16 00, în Sala de ședințe ”Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al Județului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III - a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III - a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2016 ;

 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetului local al județului, în anul curent;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-31.03.2016;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui ;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a două spații din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația ChildsLife Internațional Association;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele 076 Bârlad - Cetățuia și 079 Bârlad - Dragomirești cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 033 Vaslui - Florești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a obiectivului de investiție „Instalație de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui ;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Est și Județul Vaslui;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Schimbarea ferestrelor și ușilor la Centrul Expozițional-muzeu raional Ialoveni” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova;

 15. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Găgești;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Rânzești;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăești-Vutcani;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși ;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad ;

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui ;

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;

 25. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitate Râșești;

 28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Bârlad;

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad;

 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de tip respiro Ghermănești;

 31. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;

 32. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.

 33. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Dată astăzi, 13 mai 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-05-13 (1126 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact