Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5792861
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia nr. 85/2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 85/ 2016
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 11 aprilie 2016, ora 16:00, la sediul CENTRULUI DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI-CRAV S.A. al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II -a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUȘILOR;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a cinci imobile- apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 9/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitări a 14 drumuri judeţene” judeţul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 la Hotarârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a şase obiective de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene”-DJ 242 F și DJ 244 J, cu modificările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui ;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al Judeţului Vaslui în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” SMIS 4413, către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centru de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” SMIS 14113, către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.

Dată astăzi, 01 aprilie 2016


PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-04-01 (1038 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact