Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694710
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Achizitii publice anterioare anului 2016

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, adresa sediului: Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod postal 730168, judetul Vaslui, telefon 0235/361089, fax 0235/361091, vă invităsă depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Elaborare relevee Corp C la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui".
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, adresa sediului: Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod postal 730168, judetul Vaslui, telefon 0235/361089, fax 0235/361091, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: "Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza pentru obiectivul Centru de Management Integrat al Deşeurilor Roşieşti".
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de transport autocar in cadrul proiectului "Centrul de informare Europe Direct Vaslui"
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică "Lucrări de instalaţii sanitare la Policlinica Stomatologică Vaslui"
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă – Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Servicii de transport autocar in cadrul proiectului "Centrul de informare Europe Direct Vaslui"
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Microbuz in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 34114400-3
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de furnizare: Achiziţie dotări în cadrul proiectului "Centru pentru Educatie Incluziva Negresti", cod SMIS 4413.
  Detalii aici. • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Microbuz in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 34114400-3
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de servicii: Achiziţie servicii de dirigintie de santier în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti - Relocarea gospodăriilor de apă menajeră şi incediu în corp centrală termică existentă", Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucărilor Detalii aici


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de furnizare: Achiziţie dotări de specialitate în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti", cod SMIS 14113. Detalii aici


 • Autoritatea contractantă JUDEŢUL VASLUI vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de construire – Clădire grup electrogen la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”. Cod CPV: 75120000-9. Detalii aici


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de servicii: Servicii arhivare pentru proiectul "Femeile P.O.T. (Putere, Organizare, Tenacitate)", ID proiect 134776 Cod CPV: 79995100-6. Detalii aici


 • Autoritatea contractanta judeţul Vaslui va invita sa depuneti oferta de pret pentru indeplinirea contractului de achizitie publica: “Lucrari de reabilitare la Palatul Administrativ Vaslui”. Cod CPV: 4543000-7. Detalii aici


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Microbuz in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 34114400-3
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică " Refreshments pentru întâlnirile cu profesorii în cadrul proiectului << Şcoala te face OM!>> " Cod proiect PEC063
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de servicii: Servicii de arhivare pentru proiectul "Femeile P.O.T. (Putere, Organizare, Tenacitate)"
  Detalii aici.


 • la atribuirea prin achiziţie directă a contractului Servicii de reproiectare "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui" - municipiile Huşi şi Bârlad

  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică "Lucrări de reparaţii la Centrul de Informare Europe Direct Vaslui"

  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru Achiziţie servicii realizare placă permanentă pentru semnalizare obiectiv de investiţie "Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 244B Cretestii de Sus-Murgeni km 0+000-km 55+780"

  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta - Judeţul Vaslui , vă invită să să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Achizitie echipamente in cadrul proiectului “ENEGIA – VALOARE TRANSFRONTALIERA” , cod SMIS 1842 finantat prin “Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldva 2007 – 2013”
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta - Judeţul Vaslui , vă invită să să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Realizare materiale beneficiari (broşuri pentru profesori, broşuri Vocea copiilor) in cadrul proiectului „Scoala te face OM!”, Cod proiect PEC063, cod CPV 79810000-5, 79971000-1
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta - JUDEŢUL VASLUI, vă invită să să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: “Servicii dezvoltare pagina de internet in vederea implementarii de masuri adiacente distributiei de mere in anul scolar 2014-2015 pentru incurajarea consumului de fructe proaspete in scoli”
  Detalii aici.


 • INVITATIE DE PARTICIPARE la atribuirea prin achizitie directa a contractului: “Servicii de audit in cadrul proiectului – CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGRESTI” , cod SMIS 4413 finantat prin “Programul Operational Regional 2007 – 2013”
  Detalii aici.


 • Documentatie - Depozit ecologic nou - Rosiesti, VASLUI • Servicii pentru furnizarea serviciilor de formare si specializare profesională în cadrul proiectului „Pregătirea profesională a personalului Consiliului judetean Vaslui” • Furnizare bunuri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”

 • ----------------------------


 • Lista contractelor de achizitie publica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-03-22 (1628 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact