Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii de specialitate
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Taxe și tarife
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestionare a deșeurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
6091859
vizite din Ianuarie 2007
LegaturiROF - Titlul III (Partea 1)

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Vaslui

TITLUL III
STRUCTURILE FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

PARTEA  I
STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU
LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE

Art.29.
La nivelul aparatului de specialitate funcționează comisii/comitete și alte structuri cu activitate permanentă a căror competențe, atribuții, regulamente de organizare și funcționare sunt stabilite prin acte normative, hotărâri ale consiliului județean și dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Vaslui, după cum urmează:

 1. Comisia de disciplină pentru funcționari publici și de cercetare disciplinară pentru personal contractual;
 2. Comisia paritară pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Vaslui;
 3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă al Consiliului Județean Vaslui;
 4. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism;
 5. Comisia pentru coordonrea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale;
 6. Comisia pentru acord unic;
 7. Comisia specială de inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT județul Vaslui;
 8. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate;
 9. Grupul de lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea Strategiei Naționale Aticorupție;
 10. Consiliul tehnico-economic;
 11. Comisia pentru probleme de apărare din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui;
 12. alte comisii și structuri constituite în temeiul unor acte normative sau administrative.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-21 (6254 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact