Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5704288
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţii 2016

Dispozitia nr. 6/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 14 ianuarie 2016

Dispozitia nr. 33/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 12 februarie 2016

Dispoziţia nr. 43/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

Dispozitia nr. 76/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 17 martie 2016

Dispozitia nr. 85/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 11 aprilie 2016

Dispozitia nr. 112/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 20 mai 2016

Dispoziţia nr. 107/2016 privind organizarea evaluarii anuale/finale a managementului institutiilor de cultura din subordinea Consiliului judetean Vaslui

Dispozitia nr. 163/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2016

Dispozitia nr. 166/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 2 iulie 2016

Dispoziţia nr. 182/2016 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. c)

Dispozitia nr. 203/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, în data de 26 iulie 2016

Dispozitia nr. 234/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 05 august 2016

Dispoziţia nr. 272/2016 privind delegarea coordonării unor compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi a unor servicii publice judeţene către vicepreşedinţii consiliului judeţean şi secretarul judeţului Vaslui

Dispozitia nr. 283/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară, în data de 26 septembrie 2016

Dispoziţia nr. 292/2016 privind stabilirea Programului de audiențe cu publicul

Dispoziţia nr. 297/2016 privind delegarea către domnul CARAGAŢĂ VALERIU, administrator public la nivelul Judeţului Vaslui, a calităţii de ordonator principal de credite

Dispozitia nr. 306/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 28 octombrie 2016

Dispozitia nr. 328/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 23 noiembrie 2016

Dispozitia nr. 354/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, în data de 09 decembrie 2016

Dispozitia nr. 362/2016 privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, în data de 22 decembrie 2016

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-02-18 (2331 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact