Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638018
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Promovare achiziţii - ian 2016

ANUNŢ

Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen promovare în grad profesional, funcţie publică de execuţie, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului şi achiziţii publice
Condiţiile de participare la concurs/examen, sunt următoarele:
  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum urmează:
  • dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului;
  • selecţia dosarelor de concurs/examen va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al dosarelor;
  • proba scrisă în data de 09.02.2016, orele 09:00 la sediul Consiliului judeţean Vaslui;
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de serviciul resurselor umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează.
Bibliografia pentru concurs

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni-vineri, între orele 08:00-16:30 la Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni, interioare: 218 sau 113.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-01-08 (1536 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact