Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5772365
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispoziţia Nr. 6 /2016

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A nr. 6 / 2016

privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

În temeiul art. 94 alin.(1) şi (3) şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 14 ianuarie 2016, ora 16:00, la sediul CENTRULUI DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI- CRAV SA al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;

 2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă pentru anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui;

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.105/2007 privind însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui ;

 6. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare de către Consiliul Judeţean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Vaslui;

 7. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui imobil – apartament şi darea în administrare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.216/2015 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în formă actualizată pentru perioada 2014-2020, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.169/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad;

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti;

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Bârlad;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Locuinţei Protejate Vulturesti;

 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Vaslui;

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Barlad;

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti.

Dată astăzi, 7 ianuarie 2016

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Huideş Adriana-Manuela

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-01-07 (1158 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact