Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5687804
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Anunturi concursuri - 2016

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează examen promovare în grad profesional, funcţie contractuală de execuţie, astfel:
  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Compartiment Buget-Finanțe – Direcția Economică;
  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Serviciul Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor – Direcția Economică;
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului, Lucrări Publice – Direcția tehnică;
  Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:

  1. director executiv adjunct, la Direcţia Tehnică
  Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și cadastru imobiliar edilitar – Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții și cadastru imobiliar edilitar – Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice;
  Detalii aici

 • În conformitate cu prevederile Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 171/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de Administrator public la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, Consiliul judeţean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 26 – 29 septembrie 2016. Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici
  Rezultat selecție dosare aici
  Rezultat proba scrisă aici
  Rezultat interviu aici
  Rezultat final aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

  • 2 posturi de consilieri, clasa I, grad profesional principal – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice și Unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice și Unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția tehnică;
  Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • În conformitate cu prevederile punctului III din Anexa la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 77/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de Administrator public la nivelul Consiliului Județean Vaslui, Consiliul județean Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui, organizează concurs în perioada 16 - 19 august 2016 . Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:

  1. director executiv adjunct, la Direcţia Tehnică
  2. şef birou, la Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului Vaslui, lucrări publice, investiţii – Direcţia Tehnică
  Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul județean Vaslui organizează concurs/examen promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul administrarea domeniului public și privat al județului, lucrări publice, investiții - Direcția Tehnică
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Juridic Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică;
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Juridic Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică;
  Detalii aici
  FORMULARE DE COMPLETAT aici

 • Consiliul județean Vaslui organizează concurs/examen promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul administrarea domeniului public și privat al județului, lucrări publice, investiții - Direcția Tehnică
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:
  1. director executiv, gradul II la Direcţia Tehnică
  2. director executiv adjunct, gradul II la Direcţia Tehnică
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de conducere, perioadă nedeterminată, astfel:
  • Director executiv, clasa I, grad profesional II – Camera Agricolă a Judeţului Vaslui
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs/examen promovare în grad profesional, funcţie publică de execuţie, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului şi achiziţii publice
  Detalii aici

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment de monitorizare a serviciilor de sănătate, socio-educative și culturale, Direcţia dezvoltare şi cooperare;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment de monitorizare a serviciilor de sănătate, socio-educative și culturale, Direcţia dezvoltare şi cooperare;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment de monitorizare a serviciilor de sănătate, socio-educative și culturale, Direcţia dezvoltare şi cooperare;
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie publică de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:
  • 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate
  Detalii aici.

 • Consiliul județean Vaslui organizează concurs de recrutare funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată, astfel:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment investiții și reabilitarea drumuri județene, Direcția tehnică;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice;
  Detalii aici.

 • Consiliul judeţean Vaslui organizează concurs de recrutare funcţie contractuală de execuţie, perioadă nedeterminată, astfel:

  • un post, nivel superior în cadrul Serviciului de atribuire a contractelor de achiziții publice, Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice - inspector de specialitate, grad profesional debutant
  Detalii aici.

  Rezultate selecţie dosare aici
  Rezultate proba scrisă aici

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2016-01-04 (5180 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact