Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694715
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2015: 203-231

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2015


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2015: 1-100 101-202 203-231 ARHIVA

Hotarârea nr. 203/04 decembrie 2015 privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
Data: 08 decembrie 2015

Hotarârea nr. 204/04 decembrie 2015 privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 08 decembrie 2015

Hotarârea nr. 205/04 decembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;
Data: 08 decembrie 2015

Hotarârea nr. 206/04 decembrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
Data: 08 decembrie 2015

Hotarârea nr. 207/17 decembrie 2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului de Urgenţă Vaslui”, al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 208/17 decembrie 2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 209/17 decembrie 2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 210/17 decembrie 2015 privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 211/17 decembrie 2015 privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 212/17 decembrie 2015 privind stabilirea costului mediului lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie2014-octombrie 2015;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 213/17 decembrie 2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-sociale Băcești și Codăești, pe anul 2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 214/17 decembrie 2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 215/17 decembrie 2015 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 216/17 decembrie 2015 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2020, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 217/17 decembrie 2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 218/17 decembrie 2015 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 219/17 decembrie 2015 privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 220/17 decembrie 2015 privind modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 221/17 decembrie 2015 privind aprobarea efectuării concediul de odihnă restant aferent anului 2015 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2016;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 222/17 decembrie 2015 privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 223/17 decembrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 către Fundaţia "Cristi's Outreach Program" Bârlad
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 224/17 decembrie 2015 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean OJ 207H: ON 2 F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana Căprioarei - Tabăra de copii, km 4+200-6+700, (2,500 km), judeţul Vaslui"
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 225/17 decembrie 2015 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean OJ 246 A:DN 24 (Moara Domneasca) - Fereşti - Bereasa - OJ 247 (Tătărăni), km 1+3111-5+834, (4,523 km), judeţul Vaslui "
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 226/17 decembrie 2015 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 111/20I5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean OJ 248 A : Limita judeţ Iaşi - Siliştea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - OJ 207 E (Oşeşti), km 60+825, (J ,500 km), judeţul Vaslui"
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 227/17 decembrie 2015 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 24/27.08.1999 privind Însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judetului Vaslui
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 228/17 decembrie 2015 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului "Şcoala te face OM!" aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.3/2015
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 229/17 decembrie 2015 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.158/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constituitiv al Societăţii Comerciale "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic;
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 230/17 decembrie 2015 privind prelungirea perioadei de trageredin linia de credit contractată cu CEC Bank în baza Hotărârii nr. 109/2010 privind aprobarea contractarii unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările şi completările ulterioare
Data: 22 decembrie 2015

Hotarârea nr. 231/17 decembrie 2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
Data: 22 decembrie 2015Hotarâri din 2015: 1-100 101-202 203-231 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-12-08 (2312 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact