Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcționare și atribuții
· Organigrama
· Regulament de organizare și funcționare
· Instituții subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informații publice
· Transparență decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziții
· Sedințe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Indicatori economici
· Finanțări rambursabile
· Program județean pentru finanțare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· nou Transport public județean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4318230
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui
atop@cjvs.eu
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui, este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe lângă Consiliul judetean Vaslui și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcționează.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui are următoarele atribuții:

 • contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;
 • sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție;
 • face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, potrivit Legii nr. 218/2002;
 • organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și a ordinii publice;
 • prezintă trimestrial informări în ședințele Consiliului judetean asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității;
 • elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție, care se dă publicității.

În vederea realizării atribuțiilor care îi revin, autoritatea teritorială de ordine publică își desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru.
Plenul se întrunește trimestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară.
Autoritatea teritorială de ordine publică are în componența sa doisprezece membri și este condusă de un președinte ales pe o perioadă de patru ani.

Președintele ales care reprezintă Autoritatea teritorială de ordine publică Vaslui, este doamna Steimberg Eugenia– consilier județean și are în principal următoarele atribuții:

 • convoacă și conduce ședințele plenului;
 • coordonează activitatea comisiilor de lucru și a secretariatului executiv;
 • prezintă trimestrial informări asupra eficienței serviciului polițienesc în ședințele Consiliului județean;
 • coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției.

Comisiile de lucru se întrunesc lunar și sunt în număr de trei.

Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții este compusă din patru membri după cum urmează:

 • Steimberg Eugenia – președintele autorității
 • Mirica Ionel – inspector șef al Inspectoratului județean de Poliție Vaslui
 • Blagoci Ghiorghe – Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 • Puf Vasile – consilier județean
 • Vulpe Gianina – reprezentant al comunității locale

și are următoarele atribuții:

 • organizează consultări cu membrii comunității locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice și, pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliție;
 • monitorizează activitățile poliției și sesizează eventualele deficiențe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
 • face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 • la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă analizează activitatea instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistență, etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienței activității desfășurate;
 • întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității;
 • identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc.

Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali este compusă din patru membri după cum urmează:

 • Gologan Mircea – subprefectul județului Vaslui
 • Catană Sorinel - Poliția locală Vaslui
 • Idriceanu Mărioara – consilier județean
 • Dorin Emil – consilier județean
 • Stamate Ioan – reprezentant al comunității locale

și are următoarele atribuții:

 • participă la elaborarea planului de activități și la fixarea indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;
 • urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorității teritoriale de ordine publică;
 • recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică;
 • atât la solicitare cât și din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliție și în raport de constatări formulează cereri sau recomadări ordonatorilor de credite pentru finanțare;
 • elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în domeniul ordinii publice;
 • elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi prezentat în ședința consiliului județean și care se dă publicității.

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului este compusă din patru membri după cum urmează:

 • Hristea Mihai – reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor
 • Croitoru Gheorghe – consilier județean
 • Timofte Ana Gabriela – consilier județean
 • Popescu Toader - reprezentant al comunității locale
 • Smîntînă Paul - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui

și are următoarele atribuții:

 • primește sesizări referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de către unitățile de poliție, organizând în acest scop audiențe;
 • monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activitățile cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, pentru a-și revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural – artistice și sportive, administratori ai localurilor de alimentație publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc);
 • ia măsuri de antrenare a populației în activități de asigurare a ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanei;
 • recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încălcarea legii.

Programul de audiențe al membrilor A.T.O.P. este următorul:
în municipiul Vaslui – vineri, orele 15,00 – 16,00 în sediul Primăriei Vaslui
în municipiul Bârlad – luni, orele 12,00 – 14,00 în sediul primăriei Bârlad
în municipiul Huși – joi, orele 14,00 – 16,00 în sediul Primăriei Huși.

În vederea executării atribuțiilor sale cu caracter permanent, autoritatea teritorială de ordine publică are un secretariat executiv asigurat de doamna Sîrbu Margareta – consilier.
Programul de lucru al secretariatului executiv A.T.O.P. este între orele 8,00 – 16,30, et. 2, cam. 212, Consiliul județean Vaslui. E-mail: atop@cjvs.eu

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-09-18 (10258 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact