Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5694794
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2015: 101-202

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2015


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.


Hotarâri din 2015: 1-100 101-202 203-231 ARHIVA

Hotarârea nr. 101/07 iulie 2015 privind asumarea finalizării lucrărilor aferente proiectului de investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui – Etapa a II – a” de către Consiliul judeţean Vaslui, până la data limită de eligilibilitate aferentă POS Mediu 2007-2013, respectiv 31.12.2015;
Data: 09 iulie 2015

Hotarârea nr. 102/07 iulie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Construire clădire grup electrogen la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”.
Data: 09 iulie 2015

Hotarârea nr. 103/07 iulie 2015 privind rectificarea a IV-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 09 iulie 2015

Hotarârea nr. 104/31 iulie 2015 privind validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 105/31 iulie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 106/31 iulie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 107/31 iulie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 108/31 iulie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 109/31 iulie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 207 H: DN 2 F( Vaslui ) - Fabrica ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii), km 4+200 – 6+700, (2,500km), judeţul Vaslui ”;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 110/31 iulie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească)- Fereşti-Bereasa-DJ 247(Tătărani), km 1+3111-5+834, (4,5234 km), judeţul Vaslui”;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 111/31 iulie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248 A: Limita judeţ Iaşi-Siliştea-Huc-Plopoasa-Rafaila-Buda-DJ 207 E (Oşeşti), km 60+825, (1,500 km), judeţul Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 112/31 iulie 2015 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare, consolidare, schimbare acoperiş şi termoizolare construcţie C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 113/31 iulie 2015 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii acoperiş la construcţie C2 (birouri+bucătărie depozit alimente) în cadrul Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 114/31 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 115/31 iulie 2015 privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 116/31 iulie 2015 privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 117/31 iulie 2015 privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 118/31 iulie 2015 privind stabilirea creşterilor salariale pentru personalul angajat în aparatul de specialitate şi în instituţiile publice judeţene din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 119/31 iulie 2015 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unor părţi din imobilul situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.64, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestora;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 120/31 iulie 2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii-Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 121/31 iulie 2015 privind declararea de interes public judeţean a obiectivului de investiţie „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti-judeţul Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 122/31 iulie 2015 privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui din România şi Consiliul Raional Leova din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 123/31 iulie 2015 privind aprobarea Actului Adiţional Nr.2 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui din România şi Consiliul Raional Hînceşti din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 124/31 iulie 2015 privind aprobarea Actului Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 125/31 iulie 2015 privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 126/31 iulie 2015 privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 127/31 iulie 2015 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 128/31 iulie 2015 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ialoveni din Republica Moldova;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 129/31 iulie 2015 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ungheni din Republica Moldova,
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 130/31 iulie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 131/31 iulie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 132/31 iulie 2015 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 133/31 iulie 2015 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 134/31 iulie 2015 privind aprobarea Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 135/31 iulie 2015 privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui) în formă actualizată;
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 136/31 iulie 2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui).
Data: 06 august 2015

Hotarârea nr. 137/27 august 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C: DJ 243 (Maraşesti) – Voineşti, km 0+000-5+102, (5,102 km) judeţul Vaslui”
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 138/27 august 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244L: DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti, km 0+000-2+500, (2,500 km) judeţul Vaslui”
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 139/27 august 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), judeţul Vaslui”
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 140/27 august 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244M: DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus – DJ 244A (Idrici de Sus), 8+680-12+180, (3,500 km), judeţul Vaslui”
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 141/27 august 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 1+600-3+000, km 4+000-4+200, (1,600 km), judeţul Vaslui”
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 142/27 august 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 11+035-14+635, (3,600 km), judeţul Vaslui”
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 143/27 august 2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015
Data: 04 septembrie 2015

Hotarârea nr. 144/27 august 2015 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 04 septembrie 2015

Hotarârea nr. 145/27 august 2015 privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 146/27 august 2015 privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2015
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 147/27 august 2015 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/146756;
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 148/27 august 2015 privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri”-CRAV” S.A. Vaslui
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 149/27 august 2015 privind declararea de interes public judeţean a unui imobil-apartament şi darea în administrarea către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 150/27 august 2015 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 151/27 august 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 152/27 august 2015 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 153/27 august 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 154/27 august 2015 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 155/27 august 2015 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale";
Data: 03 septembrie 2015

Hotarârea nr. 156/25 septembrie 2015 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2015;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 157/25 septembrie 2015 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 20l5;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 158/25 septembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constituitiv al Societăţii Comerciale "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 159/25 septembrie 2015 pentru înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 147/2015 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/146756;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 160/25 septembrie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 161/25 septembrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 162/25 septembrie 2015 privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu pentru medicii angajaţi în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 163/25 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 31/2008 privind solicitarea trecerii imobilului “Palatul Administrativ” proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 79, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 590 din 4 iunie 2008
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 164/25 septembrie 2015 privind înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 165/25 septembrie 2015 privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019
Data: 05 octombrie 2015

Hotarârea nr. 166/29 octombrie 2015 privind adoptarea proiectului de buget al judeţului Vaslui pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 167/29 octombrie 2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015 – 30.09.2015;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 168/29 octombrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie Vaslui” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 169/29 octombrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea investiţiei;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 170/29 octombrie 2015 privind aprobarea diminuării cu 20 % a tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 171/29 octombrie 2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Pogana ;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 172/29 octombrie 2015 privind înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui ;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 173/29 octombrie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.22 din 07 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 174/29 octombrie 2015 privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 008 Bârlad – Ghergheşti;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 175/29 octombrie 2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare de către SC „AQUAVAS” SA, în litigii ce decurg din implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti-Judeţul Vaslui”;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 176/29 octombrie 2015 privind prelungirea promovării temporare a domnului GHINEŢ AUREL, în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 177/29 octombrie 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2016;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 178/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 179/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 180/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 181/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 182/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 183/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 184/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 185/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 186/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 187/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 188/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 189/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului "Victor Ion Popa" Bârlad
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 190/29 octombrie 2015 privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 191/29 octombrie 2015 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 192/29 octombrie 2015 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 54/2015 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile - apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 193/29 octombrie 2015 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 155/2015 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale"
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 194/29 octombrie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 04 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 195/18 noiembrie 2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2015;
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 196/18 noiembrie 2015 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 197/18 noiembrie 2015 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 198/18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.160/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social;
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 199/18 noiembrie 2015 privind declararea de interes public judeţean a trei imobile – apartamente şi darea în administrare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 200/18 noiembrie 2015 privind completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui);
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 201/18 noiembrie 2015 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Implementarea unei soluţii de E-Guvernare la nivelul judeţului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri” către unităţile administrative partenere.
Data: 20 noiembrie 2015

Hotarârea nr. 202/18 noiembrie 2015 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui
Data: 20 noiembrie 2015Hotarâri din 2015: 1-100 101-202 203-231 ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-08-06 (3462 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact