Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5576552
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia Nr. 191/2015

       R O M Â N I A
  JUDEŢUL VASLUI
 CONSILIUL JUDEŢEAN
    P R E Ş E D I N T E

 D I S P O Z I Ţ I A   nr. 191  / 2015
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată

         în temeiul art.94 alin.(4)  şi al art. 106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,        

D I S P U N:

Articol unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată, ce va avea loc în ziua de  07 iulie 2015, ora 16:00, în Sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al  judeţului Vaslui, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind asumarea finalizării lucrărilor aferente proiectului de investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui – Etapa a II – a” de către Consiliul judeţean Vaslui, până la data limită de eligilibilitate aferentă POS Mediu 2007-2013,  respectiv 31.12.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Construire clădire grup electrogen la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”.
                                    

Dată astăzi, 06 iulie 2015

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui,

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
Director Executiv,
Adriana-Manuela Huideş

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2015-07-06 (798 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact